Integrity Indicators

3 out of 3
  • No disputes from bidders or outsiders
  • Sellers have not recently made any political party donations
  • Bidding period is adequate

Estimated Cost

€270,224

Actual Cost

 

Duration

41 days

Bidders

0 bidders

Bids

0 bids

Disputes

0 disputes

1. Iepirkuma procedūras pirmajā daļā tiks slēgts līgums par 2 790 (divi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit) speciālistu apmācību, no tiem: 1.1. 40 (četrdesmit) akadēmisko stundu programmās tiks apmācīti 1 395 (viens tūkstotis trīs simti deviņdesmit pieci) speciālisti; 1.2. 24 (divdesmit četru) akadēmisko stundu programmās tiks apmācīti 1 395 (viens tūkstotis trīs simti deviņdesmit pieci) speciālisti; 2. Iepirkuma procedūras otrajā daļā tiks slēgts līgums par 835 (astoņi simti trīsdesmit pieci) speciālistu apmācību, no tiem: 2.1. 40 (četrdesmit) akadēmisko stundu programmās tiks apmācīti 460 (četri simti sešdesmit) speciālisti; 2.2. 24 (divdesmit četru)akadēmisko stundu programmās tiks apmācīti 375 (trīs simti septiņdesmit pieci) speciālisti.

Process TypeOpen procedure
Offers Revealed At
Showing board-level people associated with the buyer and seller organizations 12 months prior up to 12 months after the procurement process. Also shown are their political affiliations and donations within the same period.

Contracts

Latvia"Latvijas Pašvaldību mācību centrs"

award-1. Speciālistu apmācība zināšanu profesionālās kvalifikācijas pilnveides izglītības programmās un metodoloģijā 40 (četrdesmit) un 24 (divdesmit četru) akadēmisko stundu programmās

Signed .

€63,455
est. €206,767