Contracts

€60.97M
30 contracts
View Contracts

Board-Level People

3
View People

Contracts

Procurements the organization has bid on or participated in as a seller.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Apaļo kokmateriālu ražošanas pakalpojumi 2019.–2023. gadā

LatviaAkciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"

Published and bidding deadline .

30 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INDĀRES"Apaļo kokmateriālu ražošana galvenajās cirtēs Zemgales reģionā uz 5 gadiem ar kopējo pamata apjomu 375 000 m3 34985€5.36M
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INDĀRES"Apaļo kokmateriālu ražošana galvenajās cirtēs Zemgales reģionā uz 5 gadiem ar kopējo pamata apjomu 375 000 m3 34993€5.78M
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INDĀRES"Apaļo kokmateriālu ražošana galvenajās cirtēs Zemgales reģionā uz 5 gadiem ar kopējo pamata apjomu 375 000 m3 34994€5.78M
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INDĀRES"Apaļo kokmateriālu ražošana galvenajās cirtēs Zemgales reģionā uz 5 gadiem ar kopējo pamata apjomu 375 000 m3 34995€5.78M

Kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu sniegšana 2018.–2022. gadā

LatviaAkciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"

Published and bidding deadline .

34 days€88.60M
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INDĀRES"Viduslatvija 4 35419€2.28M

Mežizstrādes pakalpojumu sniegšana, izstrādājot krājas kopšanas un galvenās cirtes 2017.–2021. gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos

LatviaAkciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"

Published and bidding deadline .

33 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INDĀRES"Mežistrādes pakalpojumu sniegšana, izstrādājot krājas kopšanas cirtes Dienvidlatgales reģionā 2 000 m3 33723€51,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INDĀRES"Mežistrādes pakalpojumu sniegšana, izstrādājot krājas kopšanas cirtes Dienvidlatgales reģionā 15 000 m3 33733€453,114

Kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu sniegšana 2018.-2022.gadā

LatviaAkciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"

Published and bidding deadline .

34 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INDĀRES"Viduslatvija 4 46673€2.28M

Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbi Dienvidlatgales reģiona Preiļu, Aknīstes un Sventes iecirknī 2018. gadā

LatviaAkciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"

Published and bidding deadline .

11 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INDĀRES"Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana Dienvidlatgales reģionā 2018.gadā 51203€2,496.83
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INDĀRES"Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana Dienvidlatgales reģiona 2018.gadā 51204€17,182.99

Kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu sniegšana, slēdzot vispārīgo vienošanos, 2018. - 2020.gadā

LatviaAkciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"

Published and bidding deadline .

31 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INDĀRES"Vispārīgā vienošanās par kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu sniegšana 2018. - 2020.gadā 41217€2.37M
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INDĀRES"Līgums Austrumlatvijas reģionā ar minimālo kokvedēja vadītāju skaitu 3 (trīs) personas darbam ar katru kokvedēja sastāvu 41204€985,959

Meža meliorācijas sistēmas “Pelečāre” pārbūves darbu veikšanu Dienvidlatgales reģion

LatviaAkciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"

Published and bidding deadline .

13 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INDĀRES"Meža meliorācijas sistēmas “Pelečāre” pārbūve Dienvidlatgales reģionā 63688€39,866.40

Apaļo kokmateriālu ražošanas pakalpojumi 2019.-2023.gadā

LatviaAkciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"

Published and bidding deadline .

32 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INDĀRES"Apaļo kokmateriālu ražošana galvenajās cirtēs Ziemeļkurzemes reģionā uz 5 gadiem ar kopējo pamata apjomu 375 000 m3 43750€5.78M
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INDĀRES"Apaļo kokmateriālu ražošana krājas kopšanas cirtēs Ziemeļkurzemes reģionā uz 2 gadiem ar kopējo pamata apjomu 72 000 m3 43751€5.78M
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INDĀRES"Apaļo kokmateriālu ražošana krājas kopšanas cirtēs Ziemeļkurzemes reģionā uz 5 gadiem ar kopējo pamata apjomu 180 000 m3 43752€5.78M
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INDĀRES"Apaļo kokmateriālu ražošana galvenajās cirtēs Zemgales reģionā uz 5 gadiem ar kopējo pamata apjomu 375 000 m3 43729€5.36M

Meža meliorācijas sistēmas “Strazdu objekts” pārbūve LVM Dienvidlatgales reģionā

LatviaAkciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"

Published and bidding deadline .

22 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INDĀRES"Meža meliorācijas sistēmas “Strazdu objekts” pārbūve LVM Dienvidlatgales reģionā 48289€239,154

Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbi Dienvidlatgales reģiona Aknīstes iecirknī 2019.gadā

LatviaAkciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"

Published and bidding deadline .

13 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INDĀRES"Meža meliorācijas sistēmu ikdienas uzturēšanas darbi Dienvidlatgales reģiona Aknīstes iecirknī 2019. gadā 73337€23,078.50

Mežizstrādes pakalpojumu sniegšana, izstrādājot krājas kopšanas un galvenās cirtes 2017.- 2021.gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos

LatviaAkciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"

Published .

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INDĀRES"Mežizstrādes pakalpojumu sniegšana, izstrādājot krājas kopšanas un galvenās cirtes 2017.- 2021.gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos 72928€914,760
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INDĀRES"Mežizstrādes pakalpojumu sniegšana, izstrādājot krājas kopšanas un galvenās cirtes 2017.- 2021.gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos 72936€938,160
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INDĀRES"Mežistrādes pakalpojumu sniegšana, izstrādājot krājas kopšanas cirtes Austrumvidzemes reģionā 5 000 m3 72941€51,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INDĀRES"Mežizstrādes pakalpojumu sniegšana, izstrādājot krājas kopšanas un galvenās cirtes 2017.- 2021.gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos 72915€264,600

Īslaicīgas lietošanas koksnes vairogu brauktuves “Siliņu” ierīkošana un uzturēšana

LatviaAkciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"

Published and bidding deadline .

11 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INDĀRES"Īslaicīgas lietošanas koksnes vairogu brauktuves “Siliņu” ierīkošana un uzturēšana 87645€17,143.70

Kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu sniegšana 2019. – 2020.gadā ar kokvedējiem, kas aprīkoti ar riepu spiediena kontroles sistēmu, slēdzot vispārīgo vienošanos

LatviaAkciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"

Published and bidding deadline .

34 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INDĀRES"Vispārīgā vienošanās par iespējamo kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu 2019. – 2020.gadā ar kokvedējiem, kas aprīkoti ar riepu spiediena kontroles sistēmu 81467€646,667

Meža meliorācijas sistēmas “Brūklenāji - 2” pārbūve LVM Dienvidlatgales reģionā

LatviaAkciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"

Published and bidding deadline .

12 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INDĀRES"Meža meliorācijas sistēmas “Brūklenāji - 2” pārbūve 87876€29,882.42

Apaļo kokmateriālu ražošanas pakalpojumu sniegšana cirsmās uz zemas nestspējas augsnēm 2019. – 2023.gadā, slēdzot vispārīgo vienošanos

LatviaAkciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"

Published and bidding deadline .

36 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INDĀRES"Vispārīgā vienošanās par iespējamo apaļo kokmateriālu ražošanas pakalpojumu sniegšanu cirsmās uz zemas nestspējas augsnēm 2019. – 2023.gadā 71332€3.88M

Malkas piegāde 2020. gadā Vecumnieku novada domes vajadzībām

LatviaVecumnieku novada dome

Published and bidding deadline .

15 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INDĀRES"Malkas piegāde 2020. gadā Vecumnieku novada domes vajadzībām -2.daļa "Malkas piegāde Valles pagastā" 88778€3,920
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INDĀRES"Malkas piegāde 2020. gadā Vecumnieku novada domes vajadzībām -3.daļa "Malkas piegāde Skaistkalnes pagastā" 88779€2,240

Mežizstrādes procesā radušos risu līdzināšana no 2018. – 2021.gadam, slēdzot vispārīgo vienošanos

LatviaAkciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"

Published and bidding deadline .

41 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INDĀRES"Vispārīgā vienošanās par iespējamo mežizstrādes procesā radušos risu līdzināšanas pakalpojumu sniegšanu no 2018. – 2021.gadam 76808€75,000

Board-Level People

NameRole

Modris Porietis

Chair of Executive Board
FromRoleUntil
Chair of Executive Board

Nauris Porietis

Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Sarmīte Dzalbe

Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member