Integrity Indicators

2 out of 3
  • No disputes from bidders or outsiders
  • Sellers have not recently made any political party donations
  • Bidding period is associated with an increased risk factor

Estimated Cost

 

Actual Cost

 

Duration

31 days

Bidders

0 bidders

Bids

0 bids

Disputes

0 disputes

Aprīkojuma un iekārtu piegāde studiju virziena Dzīvās dabas zinātnes modernizēšanai ERAF projekta ietvaros

Process TypeOpen procedure
Offers Revealed At
Showing board-level people associated with the buyer and seller organizations 12 months prior up to 12 months after the procurement process. Also shown are their political affiliations and donations within the same period.

Contracts

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Biotecha Latvia"

award-1. Komplekts ūdens iegūšanai molekulārās bioloģijas pētījumiem

Signed .

€6,030
est. €6,033.06

Non-disclosed

award-10. Lauku darbu inventārs

Signed .

Non-disclosed

Non-disclosed

award-11. Laboratorijas eksperimentālo pētījumu sistēmu komplekss ex-situ eksperimentu veikšanai ar hidrobiontiem

Signed .

Non-disclosed

Non-disclosed

award-12. Studiju līdzekļu komplekti hidroekoloģijā

Signed .

Non-disclosed

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"

award-13. Akvakultūras lauka pētījumu sistēmu komplekss un lauka pētījumu inventārs

Signed .

€946
est. €4,460.92

Non-disclosed

award-14. Hidroekoloģijas (hidrobioloģijas) laboratorijas darbu piederumu un ierīču komplekts

Signed .

Non-disclosed

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labochema Latvija"

award-15. Ūdens kvalitātes noteikšanas laboratorijas aprīkojuma, piederumu, ierīču un reaģentu (testu) komplekts

Signed .

€30,885.55
est. €30,893.08

Non-disclosed

award-16. Vides parametru mērījumu un datu uzkrāšanas komplekts, kas ir paredzēts hidrobiontu zinatniskā monitoringa programmām

Signed .

Non-disclosed

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"

award-17. Svaru un maisītāju komplekts

Signed .

€1,330
est. €2,014

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"

award-18. Laboratorijas eksperimentālo pētījumu sistēmu komplekss ex-situ eksperimentu veikšanai ar hidrobiontiem

Signed .

€5,334.28
est. €4,320.93

Non-disclosed

award-19. Hidrobiontu mikroskopijas un datu apstrādes, analīzes laboratorijas aprīkojuma komplekts

Signed .

Non-disclosed

Non-disclosed

award-2. Komplekts attālinātai molekulārās bioloģijas un filoģenētikas datu analīzei

Signed .

Non-disclosed

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"

award-20. Inventārs zinātnisko kolekciju sagatavošanai un glabāšanai

Signed .

€5,900
est. €4,322.31

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"

award-21. Studiju līdzekļu komplekti hidroekoloģijā

Signed .

€6,500
est. €6,506

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"

award-22. Specializēts bokss polimerāzes ķēdes reakcijas sagatavošanai

Signed .

€5,780
est. €5,785.12

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hidrolab"

award-23. Akvakultūras objektu uzvedības pētījumu aprīkojums

Signed .

€6,055
est. €6,168.50

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hidrolab"

award-24. Akvakultūras lauka pētījumu sistēmu komplekss un lauka pētījumu inventārs

Signed .

€17,510
est. €17,541.60

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hidrolab"

award-25. Limnoloģisko un hidrobioloģisko paraugu ievākšanas un monitoringa tehnisko līdzekļu, aprīkojuma un piederumu komplekts

Signed .

€27,824
est. €27,824

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labochema Latvija"

award-26. Nukleīnskābju koncentrācijas un to piemaisījumu noteikšanas komplekts

Signed .

€9,915
est. €9,917.36

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"

award-27. Gēla vizualizācijas un dokumentēšanas sistēma

Signed .

€25,600
est. €25,619.83

Non-disclosed

award-28. Dzīvnieku uzvedības videonovērošanas reģistrācijas un analīzes sistēma

Signed .

Non-disclosed

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"

award-29. Komplekts laboratorijas trauku mazgāšanai un žāvēšanai

Signed .

€7,300
est. €7,355.37

Non-disclosed

award-3. Limnoloģisko un hidrobioloģisko paraugu ievākšanas un monitoringa tehnisko līdzekļu, aprīkojuma un piederumu komplekts

Signed .

Non-disclosed

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"

award-30. Molekulārās bioloģijas iekārtu komplekts paraugu analīzei lauku apstākļos

Signed .

€44,100
est. €44,297.52

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saint-Tech"

award-31. Galda bakterioloģiskais bloks

Signed .

€5,023
est. €5,168

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hydrox"

award-32. Ledus veidošanās iekārta

Signed .

€4,950
est. €4,958.68

Non-disclosed

award-4. Velkmes skapis un materiāli darbam ar plānslāņu hromotogrāfijas metodēm

Signed .

Non-disclosed

Non-disclosed

award-5. Mobīlo arhīva plauktu sistēmas

Signed .

Non-disclosed

Non-disclosed

award-6. Pārvietojamā klase lauka nodarbībām

Signed .

Non-disclosed

Non-disclosed

award-7. Kāpšanas aprīkojuma komplekts

Signed .

Non-disclosed

Non-disclosed

award-8. Tālmācību aprīkojums

Signed .

Non-disclosed

Non-disclosed

award-9. Inventārs zinātnisko kolekciju sagatavošanai un glabāšanai

Signed .

Non-disclosed