Contracts

€550,305.06
14 contracts
View Contracts

Board-Level People

1
View People

Contracts

Procurements the organization has bid on or participated in as a seller.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Zemes ierīcības, kadastrālās uzmērīšanas un inženierizpētes darbu veikšana

LatviaDabas aizsardzības pārvalde

Published and bidding deadline .

34 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "B & B STRUKTŪRA"Zemes ierīcības, kadastrālās uzmērīšanas un inženierizpētes darbu veikšana 35625€100,033.33

Kadastrālās uzmērīšanas, robežu atjaunošanas, zemes vienību daļu uzmērīšanas, datu aktualizācijas, zemes vienību daļu uzmērīšanas un atmežojamo platību uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana, slēdzot VV

LatviaAkciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"

Published and bidding deadline .

32 days€2.60M
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "B & B STRUKTŪRA"Kadastrālās uzmērīšanas, robežu atjaunošanas, zemes vienību daļu uzmērīšanas, datu aktualizācijas, zemes vienību daļu uzmērīšanas un atmežojamo platību uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana, slēdzot VV 32653€17,999

AS “Latvijas valsts meži” īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību ārējo robežu uzturēšana

LatviaAkciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"

Published and bidding deadline .

28 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "B & B STRUKTŪRA"AS “Latvijas valsts meži” īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību ārējo robežu uzturēšana 83998€43,750
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "B & B STRUKTŪRA"AS “Latvijas valsts meži” īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību ārējo robežu uzturēšana 83999€43,750

Zemes ierīcības, kadastrālās uzmērīšanas un inženierizpētes darbu veikšana

LatviaDabas aizsardzības pārvalde

Published and bidding deadline .

34 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "B & B STRUKTŪRA"Zemes ierīcības, kadastrālās uzmērīšanas un inženierizpētes darbu veikšana 43311€100,033.33

Apjoma izmaiņu aprēķināšana un topogrāfiskā uzmērīšana ar fotogrammetrijas vai lāzerskenēšanas metodēm

LatviaAkciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"

Published and bidding deadline .

21 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "B & B STRUKTŪRA"Dienvidlatgale 68027€17,500
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "B & B STRUKTŪRA"Ziemeļlatgale 68028€17,500
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "B & B STRUKTŪRA"Austrumvidzeme 68029€17,500

“AS “Latvijas valsts meži” īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību ārējo robežu uzturēšana”

LatviaAkciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"

Published and bidding deadline .

31 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "B & B STRUKTŪRA"AS “Latvijas valsts meži” īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību ārējo robežu uzturēšana 88994€43,750
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "B & B STRUKTŪRA"AS “Latvijas valsts meži” īpašumā un tiesiskajā valdījumā esošo zemes vienību ārējo robežu uzturēšana 88995€43,750

Ģeodēzisko punktu ierīkošana derīgo izrakteņu ieguves vietās

LatviaAkciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"

Published and bidding deadline .

16 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "B & B STRUKTŪRA"Latgale 89916€23,990.40

Kadastrālās uzmērīšanas, robežu atjaunošanas, zemes vienību daļu uzmērīšanas, datu aktualizācijas, zemes vienību daļu uzmērīšanas un atmežojamo platību uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana, slēdzot VV

LatviaAkciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"

Published and bidding deadline .

32 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "B & B STRUKTŪRA"Kadastrālās uzmērīšanas, robežu atjaunošanas, zemes vienību daļu uzmērīšanas, datu aktualizācijas, zemes vienību daļu uzmērīšanas un atmežojamo platību uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana, slēdzot VV 76687€2,699
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "B & B STRUKTŪRA"Kadastrālās uzmērīšanas, robežu atjaunošanas, zemes vienību daļu uzmērīšanas, datu aktualizācijas, zemes vienību daļu uzmērīšanas un atmežojamo platību uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana, slēdzot VV 76723€3,050
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "B & B STRUKTŪRA"Kadastrālās uzmērīšanas, robežu atjaunošanas, zemes vienību daļu uzmērīšanas, datu aktualizācijas, zemes vienību daļu uzmērīšanas un atmežojamo platību uzmērīšanas pakalpojumu sniegšana, slēdzot VV 76684€75,000

Board-Level People

NameRole

Olga Bartaševiča

Chair of Executive Board
FromRoleUntil
Chair of Executive Board