Procurements

€3.33M
100 procurements
View Procurements

Contracts

€644,433.30
16 contracts
View Contracts

Board-Level People

1
View People

Procurements

Procurements the organization has published as a buyer.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

CABI andmebaaside teenuse tellimine

Published and bidding deadline .

-87 days1 bidder€0

Koostööroboti ostmine

Published and bidding deadline .

8 days2 bidders
2 bids
€0

6. rahvusvaheline luige sümpoosium

Published and bidding deadline .

9 days2 bidders
2 bids
€0

Agroforum Mare Balticum 2018

Published and bidding deadline .

11 days2 bidders
2 bids
€0

Eesti Maaülikooli Fr.R.Kreutzwaldi 52 ühiselamu fuajee laienduse ning invaligipääsu projekteerimine

Published and bidding deadline .

11 days2 bidders
2 bids
€0

Elurikkuse ja loodusturismi õppetooli mööbel

Published and bidding deadline .

19 days5 bidders
5 bids
€0

Kohvi- ja snäkiautomaatide teenuse hange Eesti Maaülikooli õppehoonetesse

Published and bidding deadline .

43 days2 bidders
2 bids
€0

Kõrgkooliõpiku kirjastamine

Published and bidding deadline .

6 days2 bidders
2 bids
€0

PTR-TOF 8000 (Ser. Nr. T4-051) täiustamine (ioonvõimendi abil)

Published and bidding deadline .

47 days1 bidder€0

MS Office tootelitsentside rentimine

Published and bidding deadline .

16 days5 bidders
4 bids
€0

Eesti Maaülikooli Kreutzwaldi 1A puhkenurga köögi ja diivanilaua hankimine

Published and bidding deadline .

8 days3 bidders
3 bids
€0

Keelekeskuse seminariruumi mööbel

Published and bidding deadline .

7 days3 bidders
3 bids
€0

2018 konfiguratsioonid

Published and bidding deadline .

13 days2 bidders
2 bids
€0

Inventar EMÜ loodusteaduslikele kogudele

Published and bidding deadline .

21 days2 bidders
2 bids
€0

Modscape konverents

Published and bidding deadline .

9 days2 bidders
2 bids
€0

Doktorantide konverents

Published and bidding deadline .

8 days2 bidders
2 bids
€0

Ühiselamu voodid

Published and bidding deadline .

22 days6 bidders
5 bids
€0

Toiduproovide ettevalmistamise ja analüüsiseadmed 2

Published and bidding deadline .

32 days3 bidders
3 bids
€0

Eesti Maaülikooli õppehoone Fr. R. Kreutzwaldi 5 ABC korpuse kabinettide rekonstrueerimine

Published and bidding deadline .

41 days3 bidders
3 bids
€0

Kommunaaltraktori kapitalirent

Published and bidding deadline .

15 days2 bidders
4 bids
€0

Peenkala väärindamine inim- ja loomatoiduks. Tasuvushinnangud

Published and bidding deadline .

19 days1 bidder
1 bid
€0

Loodusteaduste doktorantide seminar

Published and bidding deadline .

6 days2 bidders
2 bids
€0

Eesti Maaülikooli Fr. R. Kreutzwaldi 56 korpus 5 õppe- ja teadushoone vesiviljeluse katsebaasi rekonstrueerimine

Published and bidding deadline .

40 days3 bidders
3 bids
€0

Veterinaariakliiniku rekonstrueerimistööd I etapp

Published and bidding deadline .

27 days2 bidders
2 bids
€0

Veterinaarne hematoloogia analüsaator

Published and bidding deadline .

38 days1 bidder
1 bid
€0

M1 kategooria sõiduk

Published and bidding deadline .

16 days1 bidder
1 bid
€0

Mõrrapüügi selektiivsuse ja kulutõhususe tõstmine

Published and bidding deadline .

11 days1 bidder
1 bid
€0

Sideteenuse hange

Published and bidding deadline .

37 days1 bidder
1 bid
€180,000

Laboratoorne autoklaav konservide steriliseerimiseks

Published and bidding deadline .

2 days1 bidder
1 bid
€0

Kiu analüsaator

Published and bidding deadline .

8 days1 bidder
1 bid
€0

Jahutusseadmete hooldus

Published and bidding deadline .

16 days3 bidders
3 bids
€0

Peenkala väärindamine

Published and bidding deadline .

16 days2 bidders
2 bids
€0

Ehitustööde omanikujärelevalve tellimine

Published and bidding deadline .

8 days5 bidders
5 bids
€0

DNA määramise seade

Published and bidding deadline .

13 days1 bidder
1 bid
€0

MS interaktiivne seminariruum

Published and bidding deadline .

7 days3 bidders
3 bids
€0

Eesti Maaülikooli spordihoone rekonstrueerimise projekteerimine

Published and bidding deadline .

15 days€0

Võrtsjärve kalastuslaager 2018

Published and bidding deadline .

15 days1 bidder
1 bid
€0

Loomakliiniku tööriiete üüriteenus

Published and bidding deadline .

20 days1 bidder
1 bid
€0

Porivaipade üürimine ja nende hooldus aastateks 2018-2021

Published and bidding deadline .

9 days2 bidders
2 bids
€0

Eesti Maaülikooli Fr.R.Kreutzwaldi 62 loomakliiniku suurlooma hooneploki hügieenisõlme ja saepuruhoidla projekteerimine bioohutuse ja bioturvalisuse tagamiseks

Published and bidding deadline .

21 days1 bidder
1 bid
€0

Puhtu välibaasi mööbli täiendamine

Published and bidding deadline .

9 days8 bidders€0

Auditeerimisteenuse ostmine

Published and bidding deadline .

8 days2 bidders
2 bids
€0

Land consolidation 2018

Published and bidding deadline .

6 days2 bidders
2 bids
€0

Universaalse katsemasina INSTRON 3369 tarkvara uuendamine ja katserakised

Published and bidding deadline .

10 days1 bidder
1 bid
€0

Ventilatsiooniseadmete hooldus ja remont

Published and bidding deadline .

16 days2 bidders
2 bids
€0

Perioodika tellimine Eesti Maaülikooli raamatukogule 2019. aastaks

Published and bidding deadline .

15 days2 bidders
2 bids

Loodusteaduste külalisõppejõudude vastuvõtmine Maaülikoolis

Published and bidding deadline .

6 days2 bidders
2 bids

Eesti Maaülikooli hoonetes ventilatsiooni torustike puhastus

Published and bidding deadline .

16 days4 bidders
3 bids

Rõhu katsejaama kontorihoone mööbel

Published and bidding deadline .

10 days3 bidders
3 bids

Kreutzwaldi 5 1A20 seminariruumi mööbel

Published and bidding deadline .

7 days3 bidders
3 bids
€0

CABI andmebaaside teenuse tellimine 2019. aastaks

Published and bidding deadline .

15 days1 bidder
1 bid

Autokütuse ja eridiisli ostmine 2019. – 2022. aastaks

Published and bidding deadline .

31 days1 bidder
1 bid

Eesti Maaülikooli üliõpilasesinduse ruumide ja maadlussaali trepi projekteerimine

Published and bidding deadline .

9 days€19,500

Bürootarvete ostmine

Published and bidding deadline .

33 days5 bidders
5 bids

Reproseadmete komplekti funktsionaalsuse parandamine

Published and bidding deadline .

3 days1 bidder
1 bid

Ühiselamu voodite hange

Published and bidding deadline .

17 days5 bidders
4 bids
€81,760

Eesti Maaülikooli vesiviljeluse katselabori tehnoloogilise sisustuse (korduva veekasutusega vesiviljelussüsteem koos haudeseadme ja karantiinibasseiniga) hange

Published and bidding deadline .

17 days

Ehitus- ja aiatarvikute ostmine jaemüügi tingimustel

Published and bidding deadline .

28 days4 bidders
4 bids

Eesti Maaülikooli Fr. R. Kreutzwaldi 56 korpus 6 rakendusentomoloogia praktikabaasi projekteerimis-ehitushange

Published and bidding deadline .

28 days3 bidders
3 bids
€72,190

2019 aasta konfiguratsioonid

Published and bidding deadline .

10 days2 bidders
2 bids
€130,000

Liftide hooldus EMÜ-s

Published and bidding deadline .

26 days2 bidders
2 bids
€15,552

Lennuteenuse tellimine seirelendudeks Eesti territoriaalmerel – talv 2020

Published and bidding deadline .

19 days1 bidder
1 bid
€834

Eesti Maaülikooli Fr. R. Kreutzwaldi 1A 0 korruse osaline välispiirete projekteerimis-ehitushange

Published and bidding deadline .

26 days2 bidders
2 bids
€101,850

M1 kategooria sõiduk

Published and bidding deadline .

7 days2 bidders
2 bids
€35,413.10

Kreutzwaldi 62 köögi sisustuse hankimine

Published and bidding deadline .

8 days2 bidders
2 bids
€3,312

Ratastraktori kasutusrent

Published and bidding deadline .

18 days1 bidder
1 bid
€120,050

Eesti Maaülikooli Fr. R. Kreutzwaldi 52 ühiselamule jalgratta parkimismaja ehitus

Published and bidding deadline .

9 days3 bidders
3 bids
€39,990

Valveseadmete ja ATS hooldus- ning remonditeenus

Published and bidding deadline .

18 days5 bidders
5 bids
€36,000

Jõevähi söötmiskatsete läbiviimine vähimajandites perioodil 2019 - 2022

Published and bidding deadline .

15 days3 bidders
3 bids
€57,603.70

Agroforum Mare Balticum 2019

Published and bidding deadline .

8 days1 bidder
1 bid
€31,374.60

Lüsimeeterväljak pinna- ja dreenivee kogumiseks

Published and bidding deadline .

16 days1 bidder
1 bid
€33,200

Projekti "Mõrrapüügi selektiivsuse ja kulutõhususe tõstmine" elluviimisega seotud tegevuste läbiviimine rannikumerel.

Published and bidding deadline .

8 days1 bidder
1 bid
€45,000

Diagnostilised komplektid

Published and bidding deadline .

7 days2 bidders
2 bids
€21,000

EMÜ Loodusturismi konverents "Eesti loodus turismimajanduses"

Published and bidding deadline .

6 days2 bidders
2 bids
€14,995

Liigikaitseliselt oluliste ranna-alade kaitsemeetmed - väärtuste hinnang ja lahendused

Published and bidding deadline .

8 days1 bidder
1 bid
€44,350

CABI andmebaaside teenuse tellimine 2020 - 2022

Published and bidding deadline .

10 days1 bidder
1 bid
€69,402

Perioodika tellimine Eesti Maaülikooli raamatukogule 2020. aastaks

Published and bidding deadline .

15 days3 bidders
3 bids
€52,319.90

Eesti Maaülikooli Fr. R. Kreutzwaldi 56 korpus 3 õppe- ja teadushoone toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia ning toiduhügieeni osakonna ruumide ehitustööd

Published and bidding deadline .

23 days5 bidders
5 bids
€177,432

Reaalteaduste doktorantide esinemiskoolitus - konverents 2019

Published and bidding deadline .

6 days2 bidders
2 bids
€3,290.83

Ehitus- ja aiatarvikute ostmine jaemüügi tingimustel

Published and bidding deadline .

23 days3 bidders
3 bids
€200,000

Kreutzwaldi 5 1B7, 1B8, 1B10 ja 1B11 mööbel

Published and bidding deadline .

7 days4 bidders
4 bids
€6,206.60

CABI andmebaaside teenuse tellimine 2020 - 2022

Published and bidding deadline .

8 days

Eesti Maaülikooli Fr. R. Kreutzwaldi 1A 0 korruse osaline välispiirete rekonstrueerimine (projekteerimis-ehitustöövõtt)

Published and bidding deadline .

28 days2 bidders
2 bids

Trükiteenus 2019 - 2021

Published and bidding deadline .

19 days8 bidders
8 bids
€100,000

EBSCO Information Services infoteenustele juurdepääsu ostmine

Published and bidding deadline .

11 days1 bidder
2 bids
€35,631

Eesti Maaülikooli valveteenus

Published and bidding deadline .

18 days3 bidders
3 bids
€15,840

Eesti Maaülikooli bussirendi teenuse tellimine 2019 – 2021

Published and bidding deadline .

22 days5 bidders
5 bids
€200,000

Fikseeritud tiibadega mehitamata õhusõiduki asendamine

Published and bidding deadline .

6 days1 bidder
1 bid
€14,386.10

Automaatne sõidupäevik

Published and bidding deadline .

14 days1 bidder
1 bid
€17,250

Eesti Maaülikooli õppehoone Fr. R. Kreutzwaldi 62 loomakliiniku suurlooma hooneploki hügieenisõlme ja saepuruhoidla ehitustööd

Published and bidding deadline .

23 days5 bidders
5 bids
€172,259

Puidutöötlemise seadmed

Published and bidding deadline .

17 days3 bidders
3 bids
€55,168.60

Eesti Maaülikooli vesiviljeluse katselabori tehnoloogilise sisustuse (korduva veekasutusega vesiviljelussüsteemid) hange

Published and bidding deadline .

22 days2 bidders
2 bids
€98,946

EMÜ Suurloomakliiniku ultraheliseade

Published and bidding deadline .

36 days1 bidder
1 bid
€65,499.80

EMÜ Fr. R. Kreutzwaldi 52 jalgratta parkimismaja ost

Published and bidding deadline .

18 days1 bidder
1 bid

Reisiteenuste ostmine 2019 - 2021

Published and bidding deadline .

34 days5 bidders
5 bids
€600,000

CNC-töötlemiskeskus koos puidulõiketeradega

Published and bidding deadline .

26 days2 bidders
2 bids
€155,270

Kontorimööbel

Published and bidding deadline .

7 days2 bidders
2 bids
€2,776

Eesti Maaülikooli vesiviljeluse katselabori tehnoloogilise sisustuse (korduva veekasutusega vesiviljelussüsteem koos haudeseadme ja karantiinibasseiniga) hange

Published and bidding deadline .

8 days1 bidder
1 bid

Toiduserveerimise teenuse pakkumine Eesti Maaülikoolile

Published and bidding deadline .

18 days4 bidders
4 bids
€200,000

Eesti Maaülikooli viirusetõrje tarkvara litsentside pikendamine

Published and bidding deadline .

8 days

Contracts

Procurements the organization has bid on or participated in as a seller.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Riikliku keskkonnaseire eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire allprogrammi seiretööd 2018

EstoniaRiigi Tugiteenuste Keskus

Published and bidding deadline .

31 days23 bidders
23 bids
€0
Contract awarded to .
Eesti MaaülikoolHanke osade 12 ja 25 leping nr 4-3/18/19 1954€19,253.30

Liigitegevuskavade ja kaitsekorralduskavade rakendamine 2018 tellimine Keskkonnaametile

EstoniaRiigi Tugiteenuste Keskus

Published and bidding deadline .

16 days11 bidders
11 bids
€120,000
Contract awarded to .
Eesti Maaülikoolosad 3 ja 7 2132€2,500

Taimekasvatus konsulendile

EstoniaPõllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Published and bidding deadline .

49 days1 bidder
1 bid
€0
Contract awarded to .
Eesti MaaülikoolHankeleping nr 195723 3844€54,850

Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030 mõjude eelhindamine

EstoniaRiigikantselei

Published and bidding deadline .

20 days2 bidders
2 bids
€60,000
Contract awarded to .
Eesti MaaülikoolTöövõtuleping L18332 7646€48,800

Ökosüsteemide ja nende teenuste baastasemete hindamine ja kaardistamine, sh metoodika väljatöötamine Keskkonnaagentuurile

EstoniaRiigi Tugiteenuste Keskus

Published and bidding deadline .

42 days4 bidders
2 bids
€0
Contract awarded to .
Eesti MaaülikoolTöövõtuleping 8274€139,980

Bioloogilised seiretööd Balti elektrijaama juurdevoolukanalil

EstoniaEnefit Energiatootmine AS

Published and bidding deadline .

12 days2 bidders
1 bid
€0
Contract awarded to .
Eesti MaaülikoolTöövõtuleping NJ-BEJ-1/3101 9837Non-disclosed

Ao ja Nõmme(Veskijärve) paisjärvede mõju veekogumile

EstoniaVäike-Maarja Vallavalitsus

Published and bidding deadline .

18 days5 bidders
2 bids
€0
Contract awarded to .
Eesti MaaülikoolAo ja Nõmme(Veskijärve) paisjärvede mõju veekogumile 12226€37,004

Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus teenuse „Osalemine Rahvusvahelise Energiaagentuuri ülesandes nr 37 „Energia biogaasist ja prügilagaasist““ tellimiseks

EstoniaMajandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Published and bidding deadline .

14 days1 bidder
1 bid
Contract awarded to .
Eesti MaaülikoolKäsundusleping 14582€39,000

Tegevuskava rakendamine jõevähi varude kasutamiseks ja kaitseks 2019. a

EstoniaRiigi Tugiteenuste Keskus

Published and bidding deadline .

9 days1 bidder
1 bid
€44,940
Contract awarded to .
Eesti MaaülikoolEesti Maaülikool 16466€44,940

Ettepanek pakkumuse esitamiseks uuringu „Eesti põllumajandusühistute juhtimismudeli mõju ühistu juhtimisvõimekusele ning põllumajandustootja positsioonile toidutarneahelas“ läbiviimise hankes

EstoniaMaaeluministeerium

Published and bidding deadline .

12 days1 bidder
1 bid
€28,700
Contract awarded to .
Eesti MaaülikoolTöövõtuleping 16672€28,700

Riikliku keskkonnaseire eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire allprogrammi seiretööd 2019

EstoniaRiigi Tugiteenuste Keskus

Published and bidding deadline .

37 days22 bidders
23 bids
€306,470
Contract awarded to .
Eesti MaaülikoolTöövõtuleping 4-3/19/23 17018€24,268

Euroopa angerja (Anguilla anguilla) katadroomse rände edukuse uuring Peipsi vesikonnas

EstoniaTartu Ülikool

Published and bidding deadline .

29 days2 bidders
1 bid
€79,000
Contract awarded to .
Eesti MaaülikoolHankeleping 17518€79,000

Nõustamismetoodika konsulendile

EstoniaPõllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Published and bidding deadline .

17 days1 bidder
1 bid
€16,988
Contract awarded to .
Eesti MaaülikoolHankeleping nr 211569 25402€16,988

"Ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava 2021–2027“ ja „Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi 2021–2027 rakenduskava“ rahastamisvahendi eelhindamine

EstoniaMaaeluministeerium

Published and bidding deadline .

0 days2 bidders€32,700
Contract awarded to .
Eesti MaaülikoolTöövõtuleping 28177€32,700

Ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava 2021-2027 eelhindamine

EstoniaMaaeluministeerium

Published and bidding deadline .

19 days1 bidder
1 bid
€48,600
Contract awarded to .
Eesti MaaülikoolTöövõtuleping 29845€48,600

Riikliku keskkonnaseire eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire allprogrammi seiretööd 2020

EstoniaRiigi Tugiteenuste Keskus

Published and bidding deadline .

34 days25 bidders
26 bids
€291,441
Contract awarded to .
Eesti MaaülikoolRiikliku keskkonnaseire eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire allprogrammi seiretööd 2020 (osa 6 ja 12) 30050€27,850

Board-Level People

NameRole

Mait Klaassen

Member of Eesti Reformierakond since .

Authorized Representative
FromRoleUntil
Authorized Representative