Contracts

€642,499
16 contracts
View Contracts

Board-Level People

8
View People

Contracts

Procurements the organization has bid on or participated in as a seller.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Revīzijas un finanšu pakalpojumi

LatviaVAS "Latvijas valsts radio un televīzijas centrs"

Published and bidding deadline .

15 days
Contract awarded to .
"KPMG Baltics AS"Par revīzijas un finanšu pakalpojumiem 63436€23,000

Datu regulas ieviešanas gatavības novērtējums

LatviaVAS "Privatizācijas aģentūra"

Published and bidding deadline .

13 days
Contract awarded to .
"KPMG Baltics AS"Datu regulas ieviešanas gatavības novērtējums 49304€11,900

Siguldas novada pašvaldībā un tās iestādēs veiktās personas datu apstrādes atbilstības novērtējums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) "Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)" prasībām"

LatviaSiguldas novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

13 days
Contract awarded to .
"KPMG Baltics AS"Siguldas novada pašvaldībā un tās iestādēs veiktās personas datu apstrādes atbilstības novērtējums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) "Par fizisku personu aizsa 63464€41,000

Tehniski ekonomiskās priekšizpētes un komercializācijas stratēģijas izstrādes pakalpojums

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs"

Published and bidding deadline .

21 days
Contract awarded to .
"KPMG Baltics AS"Pakalpojuma līgums 41886€65,000

Diskonta likmju noteikšanas metodikas izstrāde

LatviaValsts kase

Published and bidding deadline .

13 days
Contract awarded to .
"KPMG Baltics AS"Par diskonta likmju noteikšanas metodikas izstrādi 55170€8,000

Finanšu pārskatu audits projektam "Maģistra līmeņa studentu apmācības uzlabošana fizikas zinātņu nozarē Baltkrievijas universitātēs"

LatviaRīgas Tehniskā universitāte

Published and bidding deadline .

11 days
Contract awarded to .
"KPMG Baltics AS"„Finanšu pārskatu audits projektam “Maģistra līmeņa studentu apmācības uzlabošana fizikas zinātņu nozarē Baltkrievijas universitātēs”” 62850€3,000

VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” turpmākās attīstības virzienu izstrāde

LatviaValsts akciju sabiedrība "Latvijas autoceļu uzturētājs"

Published and bidding deadline .

18 days
Contract awarded to .
"KPMG Baltics AS"VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” turpmākās attīstības virzienu izstrāde 63050€29,700

Valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” 2018. un 2019.gada pārskatu revīzijas pakalpojums, 2019.gadā nodrošinot pirmreizējo Starptautisko finanšu pārskatu standartu piemērošanu

LatviaValsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi"

Published .

Contract awarded to .
"KPMG Baltics AS"Valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” 2018. un 2019.gada pārskatu revīzijas pakalpojums, 2019.gadā nodrošinot pirmreizējo Starptautisko finanšu pārskatu standartu piemērošanu 63319€35,000

“Risku vadības funkcijas audits un pilnveidošanas pasākumi”

LatviaValsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi"

Published and bidding deadline .

13 days
Contract awarded to .
"KPMG Baltics AS"Risku vadības funkcijas audits un pilnveidošanas pasākumi 47263€18,000

Nodokļu konsultāciju un pārskatu sagatavošanas pakalpojumi RB Rail AS 2019.-2020. gadā

LatviaRB Rail AS

Published and bidding deadline .

21 days
Contract awarded to .
"KPMG Baltics AS"Nodokļu konsultāciju pakalpojumu sniegšana pēc pieprasījuma par visiem nodokļiem un nodevām Igaunijā, Latvijā un Lietuvā 81118€50,000

Auditoru pakalpojums atsavināmā nekustamā īpašuma Prāgas ielā 2, Rīgā, noteiktās finanšu vērtības pamatotības izvērtēšanai

LatviaSIA "Eiropas dzelzceļa līnijas"

Published and bidding deadline .

12 days
Contract awarded to .
"KPMG Baltics AS"Par padziļinātas finanšu izpētes izvērtējuma sagatavošanu 78152€9,000

Infrastruktūras nomas maksas aprēķināšanas pakalpojums

LatviaSiguldas novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

12 days
Contract awarded to .
"KPMG Baltics AS"Līgums infrastruktūras nomas maksas aprēķināšanai 78392€19,500

Audita veikšana AS “RB Rail” izlietotā finansējuma atbilstībai finansēšanas līgumos noteiktajam aktivitāšu tvērumam un izmaksu attiecināmības nosacījumiem Rail Baltica projekta ietvaros

LatviaSatiksmes ministrija

Published .

Contract awarded to .
"KPMG Baltics AS"Audita veikšana AS “RB Rail” izlietotā finansējuma atbilstībai finansēšanas līgumos noteiktajam aktivitāšu tvērumam un izmaksu attiecināmības nosacījumiem projekta “Eiropas standarta platuma 1435mm dz 71112€32,600

2019. gada pārskata un konsolidētā gada pārskata revīzijas pakalpojumi

LatviaRīgas Tehniskā universitāte

Published .

Contract awarded to .
"KPMG Baltics AS"2019. gada pārskata un konsolidētā gada pārskata revīzijas pakalpojumi 86946€29,800

Ārējā neatkarīgā izvērtējuma veikšana SIA “Rīgas serviss”

LatviaSIA "Rīgas serviss"

Published and bidding deadline .

11 days
Contract awarded to .
"KPMG Baltics AS"Par ārējā neatkarīgā izvārtējuma veikšanu 88712€16,999

Informācijas sistēmu drošības un veiktspējas auditu atbalsta pakalpojumi

LatviaValsts ieņēmumu dienests

Published and bidding deadline .

34 days
Contract awarded to .
"KPMG Baltics AS"Informācijas sistēmu drošības un veiktspējas auditu atbalsta pakalpojumi 77503€250,000

Board-Level People

NameRole

Rokas Kasperavičius

Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member

Armine Movsisjana

Chair of Executive Board
FromRoleUntil
Chair of Executive Board

Valda Užāne

Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Inga Lipšāne

Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Irēna Sarma

Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Bjorn Roland Hallin

Chair of Supervisory Board
FromRoleUntil
Chair of Supervisory Board

Lars Johan Dyrefors

Deputy Chair of Supervisory Board
FromRoleUntil
Deputy Chair of Supervisory Board

Sofia Maria Gedeon

Supervisory Board Member
FromRoleUntil
Supervisory Board Member