Contracts

€1.99M
113 contracts
View Contracts

Board-Level People

1
View People

Contracts

Procurements the organization has bid on or participated in as a seller.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātei: fotoķīmijas monitoringa sistēma

LatviaRīgas Tehniskā universitāte

Published and bidding deadline .

29 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātei: fotoķīmijas monitoringa sistēma 39702€117,876

Aprīkojuma iegāde RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Lietišķās ķīmijas institūtam STEM studiju programmu modernizēšanai

LatviaRīgas Tehniskā universitāte

Published and bidding deadline .

27 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Detaļas laboratorijas ierīcēm 37374€11,379.28

Barotņu un diagnostisko reaģentu piegāde

LatviaPārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "Bior"

Published and bidding deadline .

33 days€611,500
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Reaģentu komplekti DNS izdalīšanai no pārtikas un dzīvnieku barības paraugiem 36996€1,590

Dažādu mikroskopu piegāde LLU TF un LF zinātniski tehniskās bāzes papildināšanai

LatviaLatvijas Lauksaimniecības universitāte

Published and bidding deadline .

30 days€3,500
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"3. daļa: stacionārs binokulārā mikroskopa komplekts 39582€1,328.56

Laboratorijas izmeklējumu nodrošināšanai nepieciešamo diagnostiskumu un reaģentu piegāde

LatviaSIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"

Published .

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Reaģenti CD4 limfocītu subpopilāciju noteikšanai ar automātizētu citofluorimetriju, kas saderīgi ar ražotāja "Sysmex" analizatoru "Partec" 32468€91,965.66

Laboratorijas un biroja iekārtu, mēbeļu, aprīkojuma un dokumentu pārvietošanas pakalpojumi

LatviaLatvijas Universitāte

Published and bidding deadline .

30 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Vizualizācijas iekārtas "Uvp" demontāža, pārvietošana, montāža un testēšana 38883€365
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Ultra tīra gaisa ģeneratora "Schmidlin", gāzu hromatogrāfa "Clarus 600", masas spektrometra "Clarus 600", vakuumsūkņa un gāzu filtru, rezervuāru, mērītāju demontāža, pārvietošana, montāža un testēšana 38875€1,625
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Autosamplera "Turbomatrix 350" demontāža, pārvietošana, montāža un testēšana 38876€835

Laboratorijas un pētnieciskās aparatūras iegāde AAZI vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros

LatviaLatvijas Lauksaimniecības universitāte

Published and bidding deadline .

31 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Ultratīra ūdens sagatavošanas iekārta 36506€3,318.20

Molekulārās bioloģijas reaģentu un saistīto produktu iegāde

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs"

Published and bidding deadline .

27 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Vispārīgās vienošanās līgums 1 36448€16,667

Dažādas aparatūras ķīmijas un farmakoloģijas laboratorijām piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Organiskās sintēzes institūts"

Published and bidding deadline .

45 days€339,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Aparatūras komplekts, kas nodrošina dažādu dzīvnieku biosignālu mērījumus 39699€39,920

Laboratoriju iekārtu pētniecībai un studiju programmām piegāde un uzstādīšana

LatviaLatvijas Universitāte

Published and bidding deadline .

30 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Paraugu mineralizācijas iekārta 33324€22,238.16
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Fotometrs automātiskai fosfora noteikšanai augsnē 33325€43,640
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Smadzeņu struktūrās inplantējami mikrosūkņi 33361€10,047
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Grauzēju ūdens/barības patēriņa un lokomotorās aktivitātes reģistrācijas sistēmas "TSE Systems PhenoMaster" modernizācija un papildu nokomplektēšana 33366€168,811

Laboratorijas aprīkojuma un materiālu iegāde ERAF projektu ietvaros

LatviaRīgas Tehniskā universitāte

Published and bidding deadline .

37 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Laboratorijas trauki un piederumi 34999€1,913.17
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Laboratorijas aprīkojums 35000€3,223.52
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Materiāli "Adrona Crystal 7" dejonizatoram 35003€227

Laboratorijas iekārtas un papildaprīkojums

LatviaRīgas Tehniskā universitāte

Published and bidding deadline .

34 days€9,999
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Centrifūga 39399€3,831.07
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Plītiņas ar magnētisko maisītāju un laboratorijas barošanas bloks 39400€940.86

Spektrometru piegāde Biotehnoloģiju zinātniskās laboratorijas vajadzībām ERAF projekts “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana” ietvaros

LatviaLatvijas Lauksaimniecības universitāte

Published and bidding deadline .

29 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Atomabsobrcijas spektrometrs "Pinaacle 500" 35100€34,992

Dažādu molekulāro reaģentu un ķīmisko reaktīvu iegāde – 2. kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

29 days€60,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Dažādu molekulāro reaģentu un ķīmisko reaktīvu iegāde – Nr. 1 37056€15,000

Pētniecības iekārtu un aprīkojuma iegāde LVMI "Silava"

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"

Published and bidding deadline .

27 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Hlorofilmetrs 38452€1,950
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Laboratorijas dejonizators ūdens attīrīšanai 38474€2,249.60
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Ūdens dejonizators trauku mazgājamai mašīnai 38475€1,304
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Laboratorijas trauku mazgājamā mašīna 38476€10,508.85
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Dzīvsudraba analizators cietiem un šķidriem paraugiem 38486€32,270.43
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"PCR un reālā laika PCR plašu aizvākotājs 38499€3,442
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Elektroforēze ar dzesēšanu 38502€2,652.50
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Trauku mazgājamā un žāvējamā mašīna, autoklāvs, ūdens dejonizators/attīrīšanas sistēma 38513€35,376.80

Fluorescentās gaismas mikroskopa ar kameru piegāde ERAF projekta “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana” ietvaros

LatviaLatvijas Lauksaimniecības universitāte

Published and bidding deadline .

29 days€32,250
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Fluorescentās gaismas mikroskopa ar kameru piegāde ERAF projekta “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana” ietvaros 39011€31,001.25

Materiālu un reaģentu iegāde

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs"

Published and bidding deadline .

34 days€300,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Vispārīgā vienošanās 1 39485€15,789

Laboratorijas reaģentu, ķīmisko vielu un piederumu iepirkums

LatviaValsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"

Published and bidding deadline .

34 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Laboratorijas reaģentu, ķīmisko vielu un piederumu iepirkums 39751€8,750

Vispārīga pielietojuma iekārtu un materiālu iegāde

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs"

Published and bidding deadline .

35 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Dažāda tipa laboratorijas iekārtas 66135€1,666
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Inkubācijas kratītājs ar dzesētāju un tā piederumi 66139€15,000

Zinātniskā aprīkojuma piegāde AAZI vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros

LatviaLatvijas Lauksaimniecības universitāte

Published and bidding deadline .

31 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Laminārās gaisa plūsmas skapis 64434€10,070

Par reaktīvu, kriminālistisko materiālu un inventāra iegādi Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes vajadzībām (uz diviem gadiem)

LatviaValsts policija

Published and bidding deadline .

33 days€566,942.15
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Cilvēka DNS kvantifikācijas komplekts 84023€30,246.79
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Pamatkomplekts Nr. 2 ESS lokusu analīzei ar iekšējo standartu 84025€30,246.79
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Pamatkomplekts Nr. 1 ESS lokusu analīzei ar iekšējo standartu 84026€30,246.79

Šķīdumu sasalšanas temperatūras noteikšanas iekārtas (krioskopa) piegāde LLU PTF vajadzībām LAD atbalsta S336 īstenošanai

LatviaLatvijas Lauksaimniecības universitāte

Published and bidding deadline .

30 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Šķīdumu sasalšanas temperatūras noteikšanas iekārtas (krioskopa) piegāde LLU PTF vajadzībām LAD atbalsta S336 īstenošanai 65811€2,646.36

Dažādas aparatūras ķīmijas un farmakoloģijas laboratorijām piegāde Latvijas Organiskās sintēzes institūtam

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Organiskās sintēzes institūts"

Published and bidding deadline .

45 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Aparatūras komplekts, kas nodrošina dažādu dzīvnieku biosignālu mērījumus 51196€39,920

Laboratoriju iekārtu pētniecībai un studiju programmām piegāde un uzstādīšana

LatviaLatvijas Universitāte

Published and bidding deadline .

30 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Fotosintētiskās un transpirācijas intensitātes mērīšanas iekārta 44744€10,047
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Paraugu mineralizācijas iekārta 44787€22,238.16
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Fotometrs automātiskai fosfora noteikšanai augsnē 44788€43,640
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Grauzeju ūdens/barības patēriņa un lokomotorās aktivitātes reģistrācijas sistēmas TSE Systems PhenoMaster modernizācija un papildus nokomplektēšana 44747€168,811

Laboratorijas iekārtas un papildaprīkojums

LatviaRīgas Tehniskā universitāte

Published and bidding deadline .

34 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Centrifūga 60894€3,831.07
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Plītiņas ar magnētisko maisītāju un laboratorijas barošanas bloks 60895€940.86

Diagnostisko reaģentu piegāde molekulārajai bioloģijai

LatviaPārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "Bior"

Published and bidding deadline .

35 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Diagnostisko reaģentu piegāde molekulārajai bioloģijai 52810€44,444.44

Mācību līdzekļu iegāde

LatviaRīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža

Published and bidding deadline .

21 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Mācību līdzekļi un mācību aprīkojums – mikrobioloģijai 60347€3,677.65

Dažādu molekulāro reaģentu un ķīmisko reaktīvu iegāde – 2.kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

29 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Dažādu molekulāro reaģentu un ķīmisko reaktīvu iegāde – Nr.2 59238€10,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Dažādu molekulāro reaģentu un ķīmisko reaktīvu iegāde – Nr.1 59241€15,000

Spektrometru piegāde Biotehnoloģiju zinātniskās laboratorijas vajadzībām ERAF projekts “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana” ietvaros

LatviaLatvijas Lauksaimniecības universitāte

Published and bidding deadline .

29 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"MALDI-TOF (Matrix Assisted Laser Desorption Ionization with Time of Flight) masas spektrometrs 50298€34,992

Zinātnisko iekārtu tehniskā apkope un remonts

LatviaLatvijas Universitāte

Published .

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Ražotāja ADRONA ūdens dejonizācijas iekārtu tehniskā apkope un remonts 42015€2,500

Materiālu un reaģentu iegāde

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs"

Published and bidding deadline .

37 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Vispārīgā vienošanās 19 51298€15,789

Materiālu piegāde laboratorijas ūdens attīrīšanas sistēmām un laboratorijas trauku mazgāšanai

LatviaValsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"

Published .

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Materiāli ūdens attīrīšanas sistēmām Crystal E 64009€7,500

Laboratorijas reaģentu, ķīmisko vielu un piederumu iepirkums

LatviaVSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"

Published and bidding deadline .

34 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Laboratorijas reaģentu, ķīmisko vielu un piederumu iepirkums 46057€8,750

LLU PTF Studiju un zinātnes centra laboratorijas iekārtu apkope un remonts ar nepieciešamajiem materiāliem

LatviaLatvijas Lauksaimniecības universitāte

Published and bidding deadline .

13 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"1.daļa: Perkin Elmer gāzu hromatogrāfu apkope un remonts ar nepieciešamajiem materiāliem 60260€1,500
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"3.daļa: Trauku mazgājamās mašīnas un ūdens attīrīšanas iekārtu apkope un remonts ar nepieciešamajiem materiāliem 60261€900
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"4.daļa: Autoklāva apkope un remonts ar nepieciešamajiem materiāliem 60262€850

"Laboratorijas aprīkojuma un materiālu iegāde ERAF projektu ietvaros"

LatviaRīgas Tehniskā universitāte

Published and bidding deadline .

37 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Piederums Anton PAAR MASTERWAVE BTR reaktoram 49095€1,913.17
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Materiāli Adrona Crystal 7 dejonizatoram 49098€227

Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma iegāde

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts"

Published and bidding deadline .

14 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Aprīkojums Retch PM 100 dzirnavām 50824€4,031.30

LLU Biotehnoloģiju zinātniskās laboratorijas iekārtu apkope un remonts ar nepieciešamajiem materiāliem

LatviaLatvijas Lauksaimniecības universitāte

Published and bidding deadline .

14 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"1.daļa: Perkin Elmer, Biochrom un MEMMERT iekārtu apkope un remonts ar nepieciešamajiem materiāliem 52102€6,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"2.daļa: ELTRA, Rudolph research Analytical un ANKOM Technology iekārtu apkope un remonts ar nepieciešamajiem materiāliem 52103€1,500
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"3.daļa: RETSCH un JENWAY iekārtu apkope un remonts ar nepieciešamajiem materiāliem 52104€3,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"4.daļa: Ūdens attīrīšanas sistēmas Crystal 10 apkope un remonts ar nepieciešamajiem materiāliem 52105€2,000

LLU PTF Studiju un zinātnes centra laboratorijas iekārtu apkope un remonts ar nepieciešamajiem materiāliem

LatviaLatvijas Lauksaimniecības universitāte

Published and bidding deadline .

13 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"6.daļa: pH mērītāja un bioreaktoru apkope un remonts ar nepieciešamajiem materiāliem 61250€700

Fluorescentās gaismas mikroskopa ar kameru piegāde ERAF projekta “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšana” ietvaros

LatviaLatvijas Lauksaimniecības universitāte

Published .

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Fluorescentās gaismas mikroskopa ar kameru piegāde ERAF projekta “LLU un tās pārraudzībā esošo zinātnisko institūciju pētniecības, attīstības infrastruktūras un institucionālās kapacitātes stiprināšan 60398€31,001.25

Izejmateriāli molekulārai ģenētikai

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"

Published and bidding deadline .

13 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Maisījumu piegāde PCR, qPCR, HMR analīzēm un kapilārajai elektrofēzei 62095€9,821

Ūdens sagatavošanas iekārtu tehniskā apkalpošana un rezerves daļu piegāde

LatviaVSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"

Published and bidding deadline .

11 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Ūdens sagatavošanas iekārtu tehniskā apkalpošana un rezerves daļu piegāde 62622€16,656

Zinātnisko iekārtu tehniskā apkope un remonts

LatviaLatvijas Universitāte

Published and bidding deadline .

21 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Dažādu zinātnisko iekārtu tehniskā apkope un remonts 59753€30,000

Laboratorijas izmeklējumu nodrošināšanai nepieciešamo diagnostiskumu un reaģentu piegāde

LatviaSIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"

Published .

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Reaģenti CD4 limfocītu subpopilāciju noteikšanai ar automātizētu citofluorimetriju, saderīgi ar ražotāja Sysmex analizatoru Partec 46884€91,965.66

Pētniecības iekārtu un aprīkojuma iegāde LVMI Silava

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"

Published and bidding deadline .

29 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Hlorofilmetrs 49572€1,950
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Trauku mazgājamā un žāvējamā mašīna, autoklāvs, ūdens dejonizātors/attīrīšanas sistēma 49588€35,376.80
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Laboratorijas dejonizators ūdens attīrīšanai 49608€2,249.60
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Ūdens dejonizators trauku mazgājamai mašīnai 49609€1,304
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Laboratorijas trauku mazgājamā mašīna 49610€10,508.85
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Dzīvsudraba analizators cietiem un šķidriem paraugiem 49622€32,270.43
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"PCR un reālā laika PCR plašu aizvākotājs 49636€3,442
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Elektroforēze ar dzesēšanu 49639€2,652.50

Aprīkojuma iegāde RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Lietišķās ķīmijas institūtam STEM studiju programmu modernizēšanai

LatviaRīgas Tehniskā universitāte

Published and bidding deadline .

30 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Detaļas laboratorijas ierīcēm 44214€11,379.28

Laboratorijas un pētnieciskās aparatūras iegāde AAZI vajadzībām ERAF projekta Nr.1.1.1.4/17/I/003 ietvaros

LatviaLatvijas Lauksaimniecības universitāte

Published and bidding deadline .

31 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Ultratīra ūdens sagatavošanas iekārta 48158€3,318.20

Barotņu un diagnostisko reaģentu piegāde

LatviaPārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "Bior"

Published and bidding deadline .

36 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Reaģenti paraugu testēšanai uz norovīrusu klātbūtni atbilstoši ISO/TS15216 standartmetodei 44823€1,590

Par medicīnisko ierīču tehnisko apkopi

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vidzemes slimnīca"

Published .

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Par medicīnisko ierīču tehnisko apkopi_8 48650€573

Molekulārās bioloģijas reaģentu un saistīto produktu iegāde

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs"

Published and bidding deadline .

29 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Vispārīgās vienošanās līgums 15 48204€16,667

Dažādu mikroskopu piegāde LLU TF un LF zinātniski tehniskās bāzes papildināšanai

LatviaLatvijas Lauksaimniecības universitāte

Published and bidding deadline .

31 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"2.daļa: Digitālie optiskie mikroskopi materiālu pētīšanai atstarojošajā gaismā 44528€1,328.56

Zinātniskajā darbībā izmantojamo iekārtu diagnostika, remonti un apkopes

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs"

Published and bidding deadline .

21 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Vispārīgā vienošanās 12 82293€12,000

Laboratorijas un biroja iekārtu, mēbeļu, aprīkojuma un dokumentu pārvietošanas pakalpojumi

LatviaLatvijas Universitāte

Published and bidding deadline .

30 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Ultra Tīra Gaisa Ģeneratora Schmidlin, Gāzu Hromatogrāfa Clarus 600, Masas Spektrometra Clarus 600, Vakuumsūkņa un Gāzu Filtru, Rezervuāru, Mērītāju demontāža, pārvietošana, montāža un testēšana 67098€23,350
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Autosamplera Turbomatrix 350 demontāža, pārvietošana, montāža un testēšana 67099€835
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Vizualizācijas Iekārtas Uvp demontāža, pārvietošana, montāža un testēšana; 67106€365

Mikroviļņu sintēzes iekārtas piegāde

LatviaLatvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

Published .

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Mikroviļņu sintēzes iekārtas piegāde 67071€73,805.34

Šķīdumu sasalšanas temperatūras noteikšanas iekārtas (krioskopa) piegāde LLU PTF vajadzībām LAD atbalsta S336 īstenošanai

LatviaLatvijas Lauksaimniecības universitāte

Published and bidding deadline .

32 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Šķīdumu sasalšanas temperatūras noteikšanas iekārtas (krioskopa) piegāde LLU PTF vajadzībām LAD atbalsta S336 īstenošanai 80709€2,646.36

Laboratorijas aprīkojuma un materiālu iegāde Rīgas Tehniskās universitātes Neorganiskās ķīmijas institūta vajadzībām

LatviaRīgas Tehniskā universitāte

Published and bidding deadline .

11 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Materiāli saderīgi ar Adrona Crystal 7 Pure dejonizatoru 72701€500

Valsts policijā Kriminālistikas pārvaldes uzskaitē esošo laboratorijas iekārtu tehniskā apkope un remonts (uz trīs gadiem)

LatviaValsts policija

Published and bidding deadline .

26 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Valsts policijā Kriminālistikas pārvaldes uzskaitē esošo laboratorijas iekārtu tehniskā apkope un remonts (uz trīs gadiem) 79144€1,500

Vispārīga pielietojuma iekārtu un materiālu iegāde

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs"

Published and bidding deadline .

37 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Dažāda tipa laboratorijas iekārtas 72954€1,666
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Inkubācijas kratītājs ar dzesētāju un tā piederumi 72975€15,000

Zinātniskā aprīkojuma piegāde AAZI vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros

LatviaLatvijas Lauksaimniecības universitāte

Published and bidding deadline .

33 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Laminārās gaisa plūsmas skapis 75016€10,070

Reaģentu piegāde Nacionālās fitosanitārās, Nacionālās sēklu kontroles un Agroķīmijas laboratorijas darba nodrošināšanai

LatviaValsts augu aizsardzības dienests

Published .

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Reaģentu piegāde Nacionālās fitosanitārās, Nacionālās sēklu kontroles un Agroķīmijas laboratorijas darba nodrošināšanai 84551€25,612.18

Aprīkojuma iegāde zinātniskās laboratorijas vajadzībām

LatviaRīgas Tehniskā universitāte

Published and bidding deadline .

22 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Laboratorijas stikla trauku mazgājamā mašīna 75120€7,335

LLU PTF Studiju un zinātnes centra laboratorijas, zinātnisko iekārtu funkcionālo un darbības pārbaužu nodrošināšanai un remontiem ar nepieciešamajiem materiāliem

LatviaLatvijas Lauksaimniecības universitāte

Published and bidding deadline .

12 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"1.daļa: Perkin Elmer gāzu hromatogrāfu funkcionālo un darbības pārbaužu nodrošināšana un remonts ar nepieciešamajiem materiāliem 72439€7,000
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"4.daļa: Autoklāva Systec DX-65 funkcionālā un darbības pārbaudes nodrošināšana un remonts ar nepieciešamajiem materiāliem 72442€2,000

Rezerves daļu iegāde zinātniskajai aparatūrai RTU vajadzībām

LatviaRīgas Tehniskā universitāte

Published and bidding deadline .

27 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Rezerves daļas aparatūrai II 85931€30,000

Dažādu molekulāro reaģentu un ķīmisko reaktīvu iegāde - 1.kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

30 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Dažādu molekulāro reaģentu un ķīmisko reaktīvu iegāde – Nr.2 75290€13,000

Mitruma uzturēšanas un mērīšanas ierīces noma metāla paraugu slīdamības pa ledu stenda darbības nodrošināšanai

LatviaRīgas Tehniskā universitāte

Published and bidding deadline .

11 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Mitruma uzturēšanas un mērīšanas ierīces noma metāla paraugu slīdāmības pa ledu stenda darbības nodrošināšanai 87669€21,322

Par reaktīvu, kriminālistisko materiālu un inventāra iegādi Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes vajadzībām (uz diviem gadiem)

LatviaValsts policija

Published and bidding deadline .

34 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Cilvēka DNS kvantifikācijas komplekts 85687€30,246.79
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Pamatkomplekts Nr.2 ESS lokusu analīzei ar iekšējo standartu 85689€30,246.79
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Pamatkomplekts Nr.1 ESS lokusu analīzei ar iekšējo standartu 85690€30,246.79

Laboratorijas materiālu un reaģentu piegāde LVMI Silava

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"

Published and bidding deadline .

11 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Skalar Formacs TOC analyzer materiāli 85566€6,561.16

Reaģentu un materiālu piegāde LVMI Silava Ģenētisko resursu centram

LatviaAtvasināta publiska persona "Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"

Published and bidding deadline .

11 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Reaģenti PCR, qPCR, HRM analīzēm un kapilārajai elektroforēzei 89721€2,830

Laboratorijas trauki un materiāli

LatviaLatvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

Published and bidding deadline .

14 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Laboratorijas trauki un materiāli 86259€11,583.57

Dažādu molekulāro reaģentu un ķīmisko reaktīvu iegāde – 3.kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

33 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Dažādi molekulārās bioloģijas reaģenti 81369€9,000

Dažādu laboratorijas reaģentu un to komplektu iegāde – 1.kārta

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

35 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Dažādi reaģenti un to komplekti 76530€6,875

Laboratorijas iekārtu rezerves daļu piegāde

LatviaVSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"

Published and bidding deadline .

23 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adrona"Hlora jonu analizators Sherwood 926S 80765€812

Board-Level People

NameRole

Agris Kļaviņš

Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member