Contracts

€24.24M
68 contracts
View Contracts

Board-Level People

3
View People

Contracts

Procurements the organization has bid on or participated in as a seller.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Būvniecības darbu (ielu pārbūve) veikšana Daugavpils pilsētas rūpniecisko teritoriju publiskās infrastruktūras attīstībai (SAM 5.6.2. un SAM 3.3.1.)

LatviaDaugavpils pilsētas dome

Published and bidding deadline .

33 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OŠUKALNS""B" daļa — Spaļu ielas pārbūve posmā no Smilškalna ielas līdz zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 05000070506, Daugavpilī 34566€956,881.81

Dolomīta ielas pārbūve, Jēkabpilī

LatviaJēkabpils pilsētas pašvaldība

Published and bidding deadline .

31 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OŠUKALNS"Dolomīta ielas pārbūve, Jēkabpilī 66195€1.18M

Zīlānu ielas pārbūve, Jēkabpilī

LatviaJēkabpils pilsētas pašvaldība

Published and bidding deadline .

28 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OŠUKALNS"Zīlānu ielas pārbūve, Jēkabpilī 65694€1.63M

Krāslavas pilsētas tranzītielu uzturēšana 2018.gadā

LatviaKrāslavas novada dome

Published and bidding deadline .

11 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OŠUKALNS"Krāslavas pilsētas tranzītielu uzturēšana 2018.gadā 63706€19,823.70

Pasta un Ausekļa ielu pārbūve, Jēkabpilī

LatviaJēkabpils pilsētas pašvaldība

Published and bidding deadline .

21 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OŠUKALNS"Ausekļa ielas pārbūve, Jēkabpilī 52877€152,602.06
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OŠUKALNS"Pasta ielas pārbūve, Jēkabpilī 52878€2.82M

Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu Latgales reģionā

LatviaAkciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"

Published and bidding deadline .

22 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OŠUKALNS"Pētermuižas ceļš 52874€588,612.18
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OŠUKALNS"Silikāti-Švēriņi 52876€289,914.86

Valsts vietējo autoceļu seguma atjaunošana

LatviaValsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi"

Published and bidding deadline .

26 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OŠUKALNS"Valsts vietējo autoceļu V782 Jēkabpils – Antūži – Medņi posma km 14,870-16,090, V783 Jēkabpils – Dignāja – Ilūkste posma km 14,300-20,800 un V795 Mežāre – Vīpe – Stūrnieki posma km 12,290-14,480 segum 52881€872,360.54

Līvānu novada ielu un autoceļu asfaltbetona seguma remonta darbi 2018. gadā

LatviaLīvānu novada dome

Published and bidding deadline .

11 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OŠUKALNS"Bedrīšu remonts 55409€25,000

Sešu autoceļu pārbūve projekta "Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados"īstenošanai

LatviaRēzeknes novada pašvaldība

Published .

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OŠUKALNS"Autoceļa Nr.5231 Vainova - Černoste 0,530 km Rēzeknes novada Feimaņu pagastā pārbūve 49653€119,591.92
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OŠUKALNS"Autoceļa Nr.7627 Tēviņi - Rital 0,270 km Rēzeknes novada Ozolaines pagastā pārbūve 49654€77,948

Valsts vietējā autoceļa V960 Pievedceļš Pļaviņu dolomīta šķembu ražotnei posma km 0,000-1,000 un valsts vietējā autoceļa V956 Daudzeva – Viesīte – Apserde posma km 49,060-49,660 seguma atjaunošana

LatviaValsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts ceļi"

Published and bidding deadline .

22 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OŠUKALNS"Valsts vietējā autoceļa V960 Pievedceļš Pļaviņu dolomīta šķembu ražotnei posma km 0,000-1,000 un valsts vietējā autoceļa V956 Daudzeva – Viesīte – Apserde posma km 49,060-49,660 seguma atjaunošana 58554€292,978.88

„Līvānu novada autoceļu un ielu klātnes greiderēšanas un kopšanas darbi 2018. gadā”

LatviaLīvānu novada dome

Published and bidding deadline .

14 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OŠUKALNS"Rudzātu pagasta ielu un ceļu greiderēšanas un kopšanas darbi 50568€4,900

Būvdarbu veikšana objektā "Riebiņu novada Riebiņu pagasta Riebiņu ciemata pašvaldības autoceļa nr.26 Saules ielas posma km 0,00-0,38 pārbūve"

LatviaRIEBIŅU NOVADA DOME

Published and bidding deadline .

19 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OŠUKALNS"Būvdarbu veikšana objektā "Riebiņu novada Riebiņu pagasta Riebiņu ciemata pašvaldības autoceļa nr.26 Saules ielas posma km 0,00-0,38 pārbūve" 52847€147,777.77

Objekta “Neretas ielas pārbūve, Jēkabpilī” būvprojektu izstrāde, būvniecība un autoruzraudzības veikšana

LatviaJēkabpils pilsētas pašvaldība

Published and bidding deadline .

21 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OŠUKALNS"Objekta “Neretas ielas pārbūve, Jēkabpilī” būvprojektu izstrāde, būvniecība un autoruzraudzības veikšana 42546€3.14M

Kaiju ielas Līvānos, Līvānu novadā atjaunošana

LatviaLīvānu novada dome

Published and bidding deadline .

18 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OŠUKALNS"Kaiju ielas Līvānos, Līvānu novadā atjaunošana 53010€131,198.89

Būvdarbu veikšana uz Riebiņu novada pašvaldības autoceļiem

LatviaRIEBIŅU NOVADA DOME

Published and bidding deadline .

21 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OŠUKALNS"3. Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 51 Lauku iela (Aglonas stacija) km 0.00-0.68 pārbūve 59602€141,804.67
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OŠUKALNS"3. Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 51 Lauku iela (Aglonas stacija) km 0.00-0.68 pārbūve 59603€228,734.48
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OŠUKALNS"6. Riebiņu novada Riebiņu pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 19 Saimniecības iela km 0.00-0.250 pārbūve 59604€79,241.22
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OŠUKALNS"5. Riebiņu novada Riebiņu pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 26 Saules iela km 0.38-0.47 un Domes iela km 0.00-0.14 pārbūve 59605€166,331.84
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OŠUKALNS"4. Riebiņu novada Riebiņu pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 7 Riebiņi – Kalnacki km 0.00-0.795 pārbūve 59606€93,252.86
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OŠUKALNS"2. Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 15 Upes iela km 0.00-0.62 pārbūve 59607€139,187.88
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OŠUKALNS"1. Riebiņu novada Riebiņu pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 48 Duntišķi – Skanģeļu karjers – Riebiņi posms km 1.63-2.18 pārbūve 59608€152,596.23

Rīgas ielas posma no Raiņa ielas Nr. 5 līdz zemes gabalam ar kadastra Nr. 32580090371 pārbūve

LatviaPļaviņu novada dome

Published and bidding deadline .

21 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OŠUKALNS"Rīgas ielas posma no Raiņa ielas Nr. 5 līdz zemes gabalam ar kadastra Nr. 32580090371 pārbūve 52664€846,873.73

Salas novada ielu un autoceļu asfaltbetona seguma remonta darbi 2018. gadā

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "VĪGANTS"

Published and bidding deadline .

19 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OŠUKALNS"Uzņēmuma līgums 63926€115

Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 6 Krištobi – Meža Mičulīši posma 1.11 – 1.69 pārbūve

LatviaRIEBIŅU NOVADA DOME

Published and bidding deadline .

21 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OŠUKALNS"Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 6 Krištobi – Meža Mičulīši posma 1.11 – 1.69 pārbūve 56166€119,197.63

Krāslavas novada pašvaldības autoceļa “St. Krāslava - Vilmaņi” posma pārbūve

LatviaKrāslavas novada dome

Published and bidding deadline .

21 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OŠUKALNS"Krāslavas novada pašvaldības autoceļa “St. Krāslava - Vilmaņi” posma pārbūve 59431€329,888.88

Meža autoceļa “Tīrā purva trase” remontdarbi LVM Vidusdaugavas reģionā

LatviaAkciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"

Published and bidding deadline .

13 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OŠUKALNS"Meža autoceļa “Tīrā purva trase” remontdarbi LVM Vidusdaugavas reģionā 55331€145,820.94

Meža autoceļu atjaunošanas būvdarbi Dienvidlatgales reģionā

LatviaAkciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"

Published and bidding deadline .

21 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OŠUKALNS"MAC "Romulīšu ceļš" atjaunošanas būvdarbi 60470€297,838.68
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OŠUKALNS"MAC "Slīpā stiga" atjaunošanas būvdarbi 60471€242,964.45

Krāslavas novada Aulejas pagasta ceļa “Meža Doski - Žaunerāni” posma pārbūve

LatviaKrāslavas novada dome

Published and bidding deadline .

21 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OŠUKALNS"Krāslavas novada Aulejas pagasta ceļa “Meža Doski - Žaunerāni” posma pārbūve 60814€273,625.21

Karjeru apsaimniekošanas darbi - grunts pārvietošana un iestrāde, virsmas planēšana, nogāžu planēšana, smilts, smilts – grants izrakšana, izsmelšana un novietošana krautnē

LatviaAkciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"

Published and bidding deadline .

20 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OŠUKALNS"Karjeru apsaimniekošanas darbi derīgo izrakteņu ieguves vietā Renda 1989.g. 60969€16,759

Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu Kurzemes reģionā

LatviaAkciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"

Published and bidding deadline .

16 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OŠUKALNS"Meža autoceļa "Gaisatilta-1 ceļš" pārbūve 61044€113,301.46

Ceļu būvmateriālu (asfalts) iegāde SIA „Jēkabpils pakalpojumi” vajadzībām

LatviaSabiedrība ar ierobežotu atbildību "JĒKABPILS PAKALPOJUMI"

Published and bidding deadline .

21 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OŠUKALNS"Ceļu būvmateriālu (asfalts) iegāde SIA "Jēkabpils pakalpojumi" vajadzībām 61580€24,116

Būvdarbu veikšana objektā "Riebiņu novada Galēnu pagasta pašvaldības autoceļa nr. 30 Gribolva - Vecbeči km 0,45-0,82 pārbūve"

LatviaRIEBIŅU NOVADA DOME

Published and bidding deadline .

18 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OŠUKALNS"Būvdarbu veikšana objektā "Riebiņu novada Galēnu pagasta pašvaldības autoceļa nr. 30 Gribolva - Vecbeči km 0,45-0,82 pārbūve" 61962€138,202.85

Meža autoceļa "Ambaiņu ceļš" būve LVM Vidusdaugavas reģionā

LatviaAkciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"

Published and bidding deadline .

12 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OŠUKALNS"Meža autoceļa “Ambaiņu ceļš” būve LVM Vidusdaugavas reģionā 62585€114,887.71

„Jēkabpils novada pašvaldības Dignājas pagasta pārvaldes, Leimaņu pagasta pārvaldes un Zasas pagasta pārvaldes autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana 2018./2019.gada ziemas periodā”

LatviaJēkabpils novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

12 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OŠUKALNS"Līgums par autoceļu uzturēšanas darbu veikšanu 43287€4,750

Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu Dienvidlatgales reģionā

LatviaAkciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"

Published and bidding deadline .

27 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OŠUKALNS"Jaunais plantācijas ceļš pārbūve 2,525 km 45745€235,831.23
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OŠUKALNS"Strazda ceļš būve 5,047 km 45746€718,848.62

Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu LVM Ziemeļkurzemes reģionā

LatviaAkciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"

Published and bidding deadline .

19 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OŠUKALNS""Priežu ceļš" būve 0,672 km 66917€196,996.37

Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu Dienvidlatgales reģionā

LatviaAkciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"

Published and bidding deadline .

19 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OŠUKALNS"Hercoga ceļš būve 2,374 km 66890€247,746.89

Krāslavas pilsētas tranzītielu uzturēšana 2019.gadā

LatviaKrāslavas novada dome

Published and bidding deadline .

11 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OŠUKALNS"Krāslavas pilsētas tranzītielu uzturēšana 2019.gadā 66884€21,885.90

Traktortehnikas un mehānismu servisa pakalpojumu un rezerves daļu iegāde VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs” vajadzībām

LatviaValsts akciju sabiedrība "Latvijas autoceļu uzturētājs"

Published and bidding deadline .

29 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OŠUKALNS"Traktortehnikas un mehānismu servisa pakalpojumu un rezerves daļu iegāde VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs” vajadzībām 67497€162,407.40

Zīlānu ielas pārbūve, Jēkabpilī

LatviaJēkabpils pilsētas pašvaldība

Published and bidding deadline .

30 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OŠUKALNS"Zīlānu ielas pārbūve, Jēkabpilī 81088€1.63M

Kravas automobiļu servisa pakalpojumu un rezerves daļu iegāde VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs

LatviaValsts akciju sabiedrība "Latvijas autoceļu uzturētājs"

Published and bidding deadline .

29 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OŠUKALNS"Kravas automobiļu servisa pakalpojumu un rezerves daļu iegāde VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs“ vajadzībām 67914€164,240

Krāslavas pilsētas ielu uzturēšanas darbi ziemas periodā

LatviaKrāslavas novada dome

Published and bidding deadline .

16 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OŠUKALNS"Krāslavas pilsētas ielu (saraksts II daļai) brauktuvju uzturēšana ziemas periodā saskaņā ar tehniskām specifikācijām 67865€75,418.90

Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu Latgales reģionā

LatviaAkciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"

Published and bidding deadline .

20 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OŠUKALNS"Arālītes ceļš 80320€126,360.22

Dolomīta ielas pārbūve, Jēkabpilī

LatviaJēkabpils pilsētas pašvaldība

Published and bidding deadline .

32 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OŠUKALNS"Dolomīta ielas pārbūve, Jēkabpilī 72867€1.18M

Baznīcas ielas pārbūve

LatviaLīvānu novada dome

Published and bidding deadline .

26 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OŠUKALNS"Baznīcas ielas pārbūve 70184€839,058.03

Madonas novada pilsētas ielu seguma virsmas apstrāde

LatviaMadonas novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

14 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OŠUKALNS"Madonas novada pilsētas ielu seguma virsmas apstrāde 87254€82,987.17

Asfaltbetona ielu seguma atjaunošana pašvaldības ceļam "Prižu avēnija"

LatviaKrustpils novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

12 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OŠUKALNS"Par asfaltbetona ielu seguma atjaunošanu pašvaldības ceļam " Prižu avēnija" 73788€98,093.22

Barkavas ielas virsmas vienkārtas apstrāde

LatviaLubānas novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

15 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OŠUKALNS"Barkavas ielas virsmas vienkārtas apstrāde 87522€35,488.94

“Krāslavas novada Kalniešu pagasta ceļa “Dauguļi - Raudovišķi” posma pārbūve”

LatviaKrāslavas novada dome

Published and bidding deadline .

20 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OŠUKALNS"“Krāslavas novada Kalniešu pagasta ceļa “Dauguļi - Raudovišķi” posma pārbūve” 74281€419,738.88

Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu LVM Dienvidlatgales reģionā

LatviaAkciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"

Published and bidding deadline .

19 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OŠUKALNS"Glaudu salas ceļš 88590€157,570.40
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OŠUKALNS"Sermuliņa loks 88591€315,427.09
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OŠUKALNS"Koceru ceļš 88592€70,311.87
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OŠUKALNS"Druķu ceļš 88593€113,854.85
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OŠUKALNS"Vagulānu-Sveķu ceļš 88595€309,504.29

Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu LVM Ziemeļkurzemes reģionā

LatviaAkciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"

Published and bidding deadline .

19 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OŠUKALNS"Čikstes ceļš būve 0,99 km un Ostdziras ceļš būve 1,51 km 85530€204,686.36
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OŠUKALNS"Laimas ceļš pārbūve 1,359 km 85533€107,571.17

Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu LVM Zemgales reģionā

LatviaAkciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"

Published and bidding deadline .

19 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OŠUKALNS"Mežmuižas ceļš 90177€96,792.28
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OŠUKALNS"Grīvaišu atzars 90179€137,308.67
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OŠUKALNS"Līkupītes ceļa atzars un Līkupītes ceļš 90180€186,681.63

Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu LVM Vidusdaugavas reģionā

LatviaAkciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"

Published and bidding deadline .

20 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OŠUKALNS"Tiltnieku ceļš 85747€96,107.21

“Ziemas darbu veikšana meža autoceļos un laukumos Dienvidlatgales reģionā 2019. – 2022.gadā”

LatviaAkciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"

Published and bidding deadline .

37 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OŠUKALNS"Viesītes meža iecirkņa 2.daļa 89667€11,274.30
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OŠUKALNS"Viesītes meža iecirkņa 1.daļa 89668€26,416.80

Objekta "Veloceliņa atjaunošana "Mežaparkā", Jēkabpilī" būvdarbi"

LatviaJēkabpils pilsētas pašvaldība

Published and bidding deadline .

11 days
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OŠUKALNS"Objekta "Veloceliņa atjaunošana "Mežaparkā", Jēkabpilī" būvdarbi 88007€49,219.35

Board-Level People

NameRole

Aldis Buks

Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Ivars Dāboliņš

Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member

Aigars Nitišs

Chair of Executive Board
FromRoleUntil
Chair of Executive Board