Contracts

€364,118.77
19 contracts
View Contracts

Board-Level People

1
View People

Contracts

Procurements the organization has bid on or participated in as a seller.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

“Papildus projektēšanas darbi objektam “Pirmsskolas izglītības iestāde 160 bērniem ar baseinu””

LatviaIkšķiles novada pašvaldība

Published .

Contract awarded to .
SIA "CAMPAIGN""Papildus projektēšanas darbi objektam “Pirmsskolas izglītības iestāde 160 bērniem ar baseinu”” 54699€6,000

Apbūves attīstības vīzijas izstrāde ēku kompleksam Rīgā, Kuldīgas ielā 9A un 9B

LatviaRīgas Stradiņa universitāte

Published and bidding deadline .

13 days
Contract awarded to .
SIA "CAMPAIGN"Par apbūves attīstības vīzijas izstrādi ēku kompleksam Rīgā, Kuldīgas ielā 9A un 9B 63606€19,760.57

„Valkas pilsētas Lugažu laukuma pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”

LatviaValkas novada dome

Published and bidding deadline .

11 days
Contract awarded to .
SIA "CAMPAIGN"„Valkas pilsētas Lugažu laukuma pārbūves būvprojekta izstrāde" 54899€15,042.38

Par tehniskās dokumentācijas izstrādi pasūtītāja dalībai SAM 4.2.1.2. aktivitātes "Darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība"" energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai

LatviaLatvijas Jūras akadēmija

Published and bidding deadline .

13 days
Contract awarded to .
SIA "CAMPAIGN"Par tehniskās dokumentācijas izstrādi pasūtītāja dalībai SAM 4.2.1.2. aktivitātes "Darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība"" energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai 55182€41,999.20

Apliecinājuma kartes izstrāde telpu vienkāršotās atjaunošanas darbiem Ventspils ielā 53, Rīgā un būvdarbu autoruzraudzība

LatviaValsts SIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari""

Published and bidding deadline .

14 days
Contract awarded to .
SIA "CAMPAIGN"Apliecinājuma kartes izstrāde telpu vienkāršotās atjaunošanas darbiem Ventspils ielā 53, Rīgā un būvdarbu autoruzraudzība 71179€21,213

Būvniecības ieceres dokumentācijas sagatavošana Elkšņu pagastmājas vienkāršotai fasādes atjaunošanai

LatviaViesītes novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

11 days
Contract awarded to .
SIA "CAMPAIGN"Par būvniecības ieceres dokumentācijas sagatavošanu Elkšņu pagastmājas vienkāršotai fasādes atjaunošanai 71169€5,100.95

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrāde energoefektivitātes pasākumu paaugstināšanai Vēsmas ielā 13, Jūrmalā un būvdarbu autoruzraudzība

LatviaValsts SIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari""

Published and bidding deadline .

15 days
Contract awarded to .
SIA "CAMPAIGN"Pakalpojuma līgums par ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādi un autoruzraudzības līgums 73348€22,550.30

Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides Mālpils novadā būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība

LatviaMālpils novada dome

Published and bidding deadline .

17 days
Contracts awarded to .
SIA "CAMPAIGN"Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Mālpils novadā ( dienas aprūpes centrs) būvprojekta izstrāde uz autoruzraudzība Pils ielā 7, Mālpilī 73409€14,192.18
SIA "CAMPAIGN"Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveides Mālpils novadā ( grupu dzīvokļi un telpa "atelpas brīža" pakalpojumiem būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ēkas Dienesta viesnīca 1 73410€21,238.22

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrāde ēkai „Sudrabi”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā

LatviaRucavas novada dome

Published and bidding deadline .

14 days
Contract awarded to .
SIA "CAMPAIGN"Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrāde ēkai „Sudrabi”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā 70631€2,449.78

Būvprojekta "Ēkas pārbūve par daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu atbalsta centru Liepājas ielā 14, Kuldīgā, Kuldīgas novadā" izstrāde un autoruzraudzība

LatviaKuldīgas novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

14 days
Contract awarded to .
SIA "CAMPAIGN"Būvprojekta "Ēkas pārbūve par daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu atbalsta centru Liepājas ielā 14, Kuldīgā, Kuldīgas novadā" izstrāde un autoruzraudzība 75201€34,439.31

RTU MĀCĪBU ĒKAS PIEBALGAS IELĀ 3, CĒSĪS PĀRBŪVES BŪVPROJEKTA IZSTRĀDE UN AUTORUZRAUDZĪBA

LatviaRīgas Tehniskā universitāte

Published and bidding deadline .

13 days
Contract awarded to .
SIA "CAMPAIGN"RTU mācību ēkas Piebalgas ielā 3, Cēsīs pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 86082€26,980

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde Valsts zemes dienesta kadastrālās uzmērīšanas lietu aktualizēšanai pašvaldības īpašumā esošām ēkām

LatviaDaugavpils pilsētas dome

Published and bidding deadline .

16 days
Contract awarded to .
SIA "CAMPAIGN"Apliecinājuma karšu izstrāde ēku vienkāršotai atjaunošanai K.Valdemāra ielā 1, K.Valdemāra ielā 13, Rīgas ielā 22A, Tautas ielā 7, Varšavas ielā 45 un Varšavas ielā 14, Daugavpilī. 85156€10,730

Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi dzīvojamās mājas Kandavas ielā 2, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšanai

LatviaSIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums"

Published and bidding deadline .

18 days
Contract awarded to .
SIA "CAMPAIGN"Līgumi Nr.SIA DDzKSU-2019/026M 80663€16,620

Ieceres dokumentāciju izstrāde un autoruzraudzība telpu vienkāršotai atjaunošanai ar vides pieejamību Liepājā

LatviaLIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA

Published and bidding deadline .

12 days
Contract awarded to .
SIA "CAMPAIGN"Ieceres dokumentāciju izstrāde un autoruzraudzība telpu vienkāršotai atjaunošanai ar vides pieejamību Liepājā 88984€19,200

Ēkas Pasta ielā 32 pārbūves un energoefektivitātes paaugstināšanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

LatviaJelgavas pilsētas dome

Published and bidding deadline .

17 days
Contract awarded to .
SIA "CAMPAIGN"Ēkas Pasta ielā 32 pārbūves un energoefektivitātes paaugstināšanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 85629€24,936

Zāļu valsts aģentūras arhīva ēkas pārbūves projekta izstrāde un autoratlīdzība

LatviaZāļu valsts aģentūra

Published and bidding deadline .

11 days
Contract awarded to .
SIA "CAMPAIGN"Zāļu valsts aģentūras arhīva ēkas pārbūves projekta izstrāde un autoratlīdzība 86336€27,980

Apliecinājuma karšu izstrāde

LatviaVSIA "Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs"

Published and bidding deadline .

11 days
Contract awarded to .
SIA "CAMPAIGN"Fasādes (jumta) vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma kartes I daļas izstrāde 89635€4,278

Būvprojekta “Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas atjaunošana Dzirnavu ielā 3A, Rēzekne” izmaiņu izstrāde un autoruzraudzība

LatviaRēzeknes pilsētas dome

Published and bidding deadline .

12 days
Contract awarded to .
SIA "CAMPAIGN"Par būvprojekta “Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas atjaunošana Dzirnavu ielā 3A, Rēzekne” izmaiņu izstrādi un autoruzraudzību 86209€29,408.88

Board-Level People

NameRole

Tabita Ligere

Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member