Contracts

€983,217.62
40 contracts
View Contracts

Board-Level People

1
View People

Contracts

Procurements the organization has bid on or participated in as a seller.

Title Buyer Publishing DateBiddingBiddersCost

Apliecinājuma karšu izstrāde SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” ēkas K-7, K2, K3 korpusu atjaunošanai

LatviaSIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca"

Published and bidding deadline .

34 days
Contracts awarded to .
SIA "JOE"Apliecinājuma kartes izstrāde ēkas K2 un K3 korpusa iekšējo inženiertīklu atjaunošanai 39025€12,300
SIA "JOE"Apliecinājuma kartes izstrāde ēkas K-7 korpusa Austrumu fasādes vienkāršotai atjaunošanai 39026€11,400
SIA "JOE"Apliecinājumu karšu izstrāde ēkas K-7 korpusa iekšējo inženiertīklu atjaunošanai un telpu pārplānošanai insulta vienības izveidei 39027€41,700

Daugavpils pilsētas ielu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība

LatviaDaugavpils pilsētas dome

Published and bidding deadline .

31 days
Contract awarded to .
SIA "JOE"Būvprojekta „Miera ielas posmā no Grodņas ielas līdz Smilšu ielai pārbūve, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība 38920€13,220.50

Būvniecības dokumentācijas izstrāde “Pirmsskolas izglītības iestāde “Zīlīte”, Vandzenes pagastā, Talsu novadā

LatviaTalsu novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

46 days
Contract awarded to .
SIA "JOE"Būvniecības dokumentācijas izstrāde “Pirmsskolas izglītības iestāde “Zīlīte”, Vandzenes pagastā, Talsu novadā 66370€42,750

Latvijas Mākslas Akadēmijas (LMA) ēkas pārbūves, Jāņa Kugas ielā 11, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

LatviaLatvijas Mākslas akadēmija

Published and bidding deadline .

14 days
Contract awarded to .
SIA "JOE"Latvijas Mākslas Akadēmijas (LMA) ēkas pārbūves, Jāņa Kugas ielā 11, Ikšķilē, Ikšķiles novadā, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 54986€15,030

Valsts nozīmes ūdensnotekas Zvirgzde, ŪSIK kods 38426:01 pik.21/00-269/90 Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā un Birzgales pagastā, Ķeguma novadā atjaunošanas būvprojekta izgatavošana

LatviaValsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”

Published and bidding deadline .

11 days
Contract awarded to .
SIA "JOE"Valsts nozīmes ūdensnotekas Zvirgzde, ŪSIK kods 38426:01 pik.21/00-269/90 Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā un Birzgales pagastā, Ķeguma novadā atjaunošanas būvprojekta izgatavošana 50563€19,912

Valsts nozīmes ūdensnotekas Platone, ŪSIK kods 3852:01, pik. 37/65-146/30, pik. 332/90-440/80 Platones, Lielplatones, Vilces pagastā, Jelgavas novadā atjaunošanas būvprojekta izgatavošana un autoruzraudzība

LatviaValsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”

Published and bidding deadline .

13 days
Contract awarded to .
SIA "JOE"Valsts nozīmes ūdensnotekas Platone, ŪSIK kods 3852:01, pik. 37/65-146/30, pik. 332/90-440/80 Platones, Lielplatones, Vilces pagastā, Jelgavas novadā atjaunošanas būvprojekta izgatavošana un autoruzraudzība 55067€18,324

“Apliecinājuma karšu izstrāde SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” ēkas K-7, K2, K3 korpusu atjaunošanai”

LatviaSIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca"

Published and bidding deadline .

34 days
Contracts awarded to .
SIA "JOE"Apliecinājuma kartes izstrāde ēkas K2 un K3 korpusa iekšējo inženiertīklu atjaunošanai 49138€12,300
SIA "JOE"Apliecinājuma kartes izstrāde ēkas K-7 korpusa Austrumu fasādes vienkāršotai atjaunošanai 49139€11,400
SIA "JOE"Apliecinājumu karšu izstrāde ēkas K-7 korpusa iekšējo inženiertīklu atjaunošanai un telpu pārplānošanai insulta vienības izveidei 49140€41,700

Būvprojektu izstrāde Valmieras pilsētas ielām

LatviaValmieras pilsētas pašvaldība

Published and bidding deadline .

13 days
Contracts awarded to .
SIA "JOE"Beātes ielas pārbūves būvprojektu izstrāde 60786€13,620
SIA "JOE"Dārza ielas pārbūves būvprojektu izstrāde 60787€13,620

Latvijas valsts mežu dabas parka Tērvetē objekta “Sabata vieta” būvprojekta izstrāde

LatviaAkciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"

Published and bidding deadline .

13 days
Contract awarded to .
SIA "JOE"Latvijas valsts mežu dabas parka Tērvetē objekta “Sabata vieta” būvprojekta izstrāde 63065€25,694

Meža meliorācijas sistēmas “Līvāni” atjaunošanas būvprojekta izstrāde LVM Dienvidlatgales reģionā

LatviaAkciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"

Published .

Contract awarded to .
SIA "JOE"Meža meliorācijas sistēmas “Līvāni” atjaunošanas būvprojekta izstrāde LVM Dienvidlatgales reģionā 63396€32,900.92

Ēku tehniskā apsekošana un izpildshēmu sagatavošana ar izpilddokumentāciju

LatviaLatvijas Nacionālais arhīvs

Published and bidding deadline .

12 days
Contract awarded to .
SIA "JOE"Ēku tehniskā apsekošana un izpildshēmu sagatavošana ar izpilddokumentāciju 63430€14,807

A korpusa II kārtas autostāvvietas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

LatviaVSIA „Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”

Published and bidding deadline .

35 days
Contract awarded to .
SIA "JOE"A korpusa II kārtas autostāvvietas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 42870€60,500

Ēkas fasādes apliecinājuma kartes ēkai Stacijas ielā 26, Valmierā izstrāde

LatviaValmieras pilsētas pašvaldība

Published and bidding deadline .

13 days
Contract awarded to .
SIA "JOE"Ēkas fasādes apliecinājuma kartes ēkai Stacijas ielā 26, Valmierā izstrāde 47897€10,950

Sociālo pakalpojumu centra Cēsu ielā 7, Limbažos, Limbažu novadā, būvprojekta izstrāde, saskaņošana un autoruzraudzība būvdarbu laikā

LatviaLimbažu novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

16 days
Contract awarded to .
SIA "JOE"Sociālo pakalpojumu centra Cēsu ielā 7, Limbažos, Limbažu novadā, būvprojekta izstrāde, saskaņošana un autoruzraudzība būvdarbu laikā 48392€31,350

Par tiesībām veikt būvprojekta “Gājēju ceļa izbūve gar autoceļu V6 Ķekava - putnu fabrika (Ziemeļu iela) posmā no Sporta nama līdz Ziemeļu ielai” izstrādi

LatviaĶekavas novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

11 days
Contract awarded to .
SIA "JOE"Līgums Nr.1-17.1/18/416 par būvprojekta “Gājēju ceļa izbūve gar autoceļu V6 Ķekava – putnu fabrika (Ziemeļu iela) posmā no Sporta nama līdz Ziemeļu ielai” izstrādi 47121€11,500

Meža meliorācijas sistēmu "Augšciems pēdējā kārta", "Painītes 2" būvprojektu izstrāde LVM Rietumvidzemes reģionā

LatviaAkciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"

Published and bidding deadline .

23 days
Contract awarded to .
SIA "JOE"Meža meliorācijas sistēmas "Painītes 2" būvprojekta izstrāde LVM Rietumvidzemes reģionā 45006€14,022

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidei Ventspils novada Ugāles pagastā” Rūpnīcas ielā 6, Ugāles ciemā, Ugāles pagastā, Ventspils nov

LatviaVentspils novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

20 days
Contract awarded to .
SIA "JOE"Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidei Ventspils novada Ugāles pagastā” Rūpnīcas ielā 6, Ugāles ciemā, Ugāles pagastā, Ventspils nova 44864€26,850

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas telpu izbūvei Smilšu ielā 7, Saulkrastos

LatviaSaulkrastu novada dome

Published and bidding deadline .

14 days
Contract awarded to .
SIA "JOE"Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas telpu izbūvei Smilšu ielā 7, Saulkrastos 67393€38,389.45

Tehnisko shēmu “Jauna ielu apgaismojuma izbūve trīs ielu posmiem Ozolnieku novadā” izstrāde

LatviaOzolnieku novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

11 days
Contract awarded to .
SIA "JOE"Valsts vietējais autoceļš V1067 Dalbe-Jaunpēternieki-Palejas, Dalbe, Cenu pagasts, Ozolnieku novads 80311€2,800

Meža meliorācijas sistēmas “Vecziedāni” pārbūves būvprojekta izstrāde LVM Dienvidlatgales reģionā

LatviaAkciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"

Published and bidding deadline .

15 days
Contract awarded to .
SIA "JOE"Meža meliorācijas sistēmas “Vecziedāni” pārbūves būvprojekta izstrāde LVM Dienvidlatgales reģionā 78547€19,430

Meža meliorācijas sistēmas "Mālvalku meža masīvs" pārbūves būvprojekta izstrāde LVM Ziemeļkurzemes reģionā

LatviaAkciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"

Published and bidding deadline .

14 days
Contract awarded to .
SIA "JOE"Meža meliorācijas sistēmas “Mālvalku meža masīvs” pārbūves būvprojekta izstrāde 79001€7,380

Infrastruktūras izveides pie Durbes ezera tehniskās dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība

LatviaDurbes novada dome

Published and bidding deadline .

11 days
Contract awarded to .
SIA "JOE"Infrastruktūras izveides pie Durbes ezera tehniskās dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība 77939€42,999

Meža meliorācijas sistēmas “Brūklāju masīvs” pārbūves būvprojekta izstrāde LVM Ziemeļlatgales reģionā

LatviaAkciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"

Published and bidding deadline .

13 days
Contract awarded to .
SIA "JOE"Meža meliorācijas sistēmas “Brūklāju masīvs” pārbūves būvprojekta izstrāde LVM Ziemeļlatgales reģionā 78815€18,720

Meža meliorācijas sistēmas "Spārnu masīvs" pārbūves būvprojekta izstrāde LVM Zemgales reģionā

LatviaAkciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"

Published and bidding deadline .

18 days
Contract awarded to .
SIA "JOE"Meža meliorācijas sistēmas “Spārnu masīvs” pārbūves būvprojekta izstrāde LVM Zemgales reģionā 87055€22,620

AS “Latvijas valsts meži” apsaimniekošanā esošo meža autoceļu izpildmērījumu plānu izgatavošana un reģistrācija

LatviaAkciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"

Published and bidding deadline .

24 days
Contract awarded to .
SIA "JOE"AS “Latvijas valsts meži” apsaimniekošanā esošo meža autoceļu izpildmērījumu plānu izgatavošana un reģistrācija Zemgales reģionā 81294€17,998.75

Par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību objektam “Liepājas vēsturiskā centra pludmales publiskās infrastruktūras attīstība posmā no Jūrmalas ielas līdz Zvejnieku alejai 11A, Liepājā”

LatviaLIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA

Published and bidding deadline .

17 days
Contract awarded to .
SIA "JOE"Par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību objektam “Liepājas vēsturiskā centra pludmales publiskās infrastruktūras attīstība posmā no Jūrmalas ielas līdz Zvejnieku alejai 11A, Liepājā” 74325€56,200

Meža meliorācijas sistēmas "Smerdūklis 2" pārbūves būvprojekta izstrāde LVM Zemgales reģionā

LatviaAkciju sabiedrība "Latvijas valsts meži"

Published and bidding deadline .

12 days
Contract awarded to .
SIA "JOE"Meža meliorācijas sistēmas "Smerdūklis 2" pārbūves būvprojekta izstrāde LVM Zemgales reģionā 87312€20,400

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Vidzemes reģiona Deinstitucionalizācijas plāna īstenošanas vajadzībām

LatviaKocēnu novada dome

Published and bidding deadline .

15 days
Contract awarded to .
SIA "JOE"Par telpu funkcionalitātes plāna un telpu pārbūves būvprojektu izstrādi un autoruzraudzību Vidzemes reģiona Deinstitucionalizācijas plāna īstenošanas vajadzībām 74366€22,255

“Būvprojekta "Talsu tirgus pārbūve un labiekārtošana 1. kārta, Talsos, Talsu novadā" izstrāde un autoruzraudzība”

LatviaTalsu novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

29 days
Contract awarded to .
SIA "JOE"“Būvprojekta "Talsu tirgus pārbūve un labiekārtošana 1. kārta, Talsos, Talsu novadā" izstrāde un autoruzraudzība” 82025€57,465

Kalnsētas ielas un apkārtējās teritorijas infrastruktūras būvprojektu izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi

LatviaSaldus novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

22 days
Contracts awarded to .
SIA "JOE"Kalnsētas ielas posma no Jelgavas ielas līdz Kalnsētas ielai 8 pārbūve un stāvlaukuma izbūve Kalnsētas ielā 2, Saldū, Saldus novadā 75206€19,960
SIA "JOE"Sporta laukuma pārbūve un teritorijas labiekārtošana Kalnsētas ielā 2, Saldū, Saldus novadā 75207€17,550

Būvprojekta izstrāde CBRNE un cilvēku izraisīto katastrofu glābšanas darbu mācību poligona izveidošanai Rīgā

LatviaNodrošinājuma valsts aģentūra

Published and bidding deadline .

16 days
Contract awarded to .
SIA "JOE"Būvprojekta izstrāde CBRNE un cilvēku izraisīto katastrofu glābšanas darbu mācību poligona izveidošanai Rīgā 85084€56,600

Būvprojekta “Skolas ielas seguma atjaunošana no betona bruģakmens, posmā no Attekas ielas (V-46) līdz Ādažu pirmsskolas izglītības iestādei” izstrāde

LatviaĀDAŽU NOVADA DOME

Published and bidding deadline .

11 days
Contract awarded to .
SIA "JOE"par Skolas ielas seguma atjaunošanas būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību 75278€8,400

Energoaudita izstrādāšanas, būvprojektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi energoefektivitātes paaugstināšanai LLU Veterinārmedicīnas fakultātes “A” korpusā

LatviaLatvijas Lauksaimniecības universitāte

Published and bidding deadline .

16 days
Contract awarded to .
SIA "JOE"Energoaudita izstrādāšanas,būvprojektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi energoefektivitātes paaugstināšanai LLU Veterinārmedicīnas fakultātes “A” korpusā 78892€15,450

Būvniecības dokumentācijas izstrāde “Pirmsskolas izglītības iestāde “Zīlīte”, Vandzenes pagastā, Talsu novadā”

LatviaTalsu novada pašvaldība

Published and bidding deadline .

46 days
Contract awarded to .
SIA "JOE"Būvniecības dokumentācijas izstrāde “Pirmsskolas izglītības iestāde “Zīlīte”, Vandzenes pagastā, Talsu novadā” 79535€42,750

Board-Level People

NameRole

Jurģis Smelters

Executive Board Member
FromRoleUntil
Executive Board Member